Elbilstrend sätter press på försäkringsmarknaden

Intresset för el- och hybridbilar har de senaste åren ökat lavinartat på den svenska marknaden. Nya bilmodeller och miljöpremier, för fordon med låga koldioxidutsläpp, har fått många att föredra ett mer miljövänligt alternativ i valet av personbil. Med det växande intresset ökar behovet av försäkringar anpassade för el- och hybridbilar.

-       Den växande elbilstrenden testar försäkringsskyddets gränser på nya sätt. Tekniken kan då lätt skapa ett glapp mellan marknadens behov och försäkringarnas omfattning. Vissa försäkringsbolag försöker aktivt anpassa produkterna efter den nya tekniken, medan majoriteten inte har hängt med i utvecklingen, säger Tomas Ohlin affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring, Söderberg & Partners. 

I Söderberg & Partners nya villkorsanalys av företagsägd personbil- och lätt lastbil framgår att fler bolag än tidigare har försökt anpassa sina försäkringar till elbilstrenden. Av analysen framgår dock att endast fyra av nio analyserade försäkringsvillkor täcker skador som orsakats av köld i maskinskadeförsäkringen. Det finns delade meningar om hur väl elbilarna kommer att klara den svenska vinterkylan. För att skydda sig måste elbilsägaren välja rätt försäkringsprodukt.

-       Det lönar sig att se över sitt försäkringsskydd. Små skillnader i villkoren kan få stora konsekvenser för företagets ekonomi, säger Tomas Ohlin affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring, Söderberg & Partners. 

För mer information:
Gustaf Drougge, informationschef

gustaf.drougge@soderbergpartners.se 
076-149 50 05

Magnus Klinge, analytiker
magnus.klinge@soderbergpartners.se

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- sak- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter i tre områden: 

Advisory

Services

Asset Management

Vision och ledord
Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar