Söderberg & Partners: Här är finansbranschens bästa aktörer

I Söderberg & Partners årliga Trafikljusrapport utsågs följande aktörer och marknader som de bästa alternativen enligt följande; Folksam till årets livbolag, SPP till årets fondförsäkringsbolag, Aberdeen Asset Management till årets fondbolag och SEB till årets arrangör av strukturerade produkter. Asien exklusive Japan utsågs till 2012 års mest intressanta aktiemarknad.

Söderberg & Partners Trafikljusrapport är en sammanfattning på 2011 års analyser och är skapad för att erbjuda sparare en unik överblick av den svenska sparmarknaden med utförlig information om marknadstrender och utbud. Rapporten lyfter fram de bästa leverantörerna inom respektive kategori på marknaden och utmanar leverantörerna att utveckla bättre produkter med lägre avgifter.

– Det har blivit allt mer åtråvärt att bli utsedd till Årets bolag av Söderberg & Partners, vi har skapat ett kraftfullt incitament för aktörer på marknaden att ta fram så bra produkter som möjligt. Även detta år är det tydligt att det vare sig är de billigaste eller dyraste alternativen som presterat bäst utan det är en kombination av rimliga priser och investeringar i analys som visat sig ge bäst resultat. Vi är stolta över att bidra till en sund produktutveckling i branschen, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.

En sammanfattning av innehållet i rapporten bifogas denna pressrelease. För att beställa Trafikljusrapport 2012 i sin helhet eller erhålla mer information om utnämningarna av Årets bolag, vänligen kontakta någon av följande personer:

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, Tel: 08-451 50 17, E-post: louise.hagsten@soderbergpartners.se

Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners, Tel: 08-451 50 01, E-post: gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se


Söderberg & Partners Trafikljusrapport 2012: Sammanfattning

Söderberg & Partners Trafikljusrapport 2012 omfattar den svenska sparmarknadens fem viktigaste områden. Nedan presenteras en kort sammanfattning av förra årets analys samt utsikter inför fortsättningen av 2012.

Livförsäkringsbolag

Utvecklingen på marknaderna var turbulent under 2011, och de starka livförsäkringsbolagen med högst aktieandel tappade mest. Däremot gynnades de svagare livbolagen på grund av hög obligationsavkastning. De lägre marknadsräntorna sänkte även solvensnivåerna hos många livbolag, och vissa beslutade att stoppa nyteckningen i garantiränteprodukterna. Någon fullständig flytträtt infördes aldrig under 2011, men frågan är fortsatt högaktuell under 2012. Folksam lyckades parera oroligheterna under 2011 bäst och utses därför till årets livförsäkringsbolag. AMF:s starka nyckeltal och höga förväntade avkastning gör bolaget till det mest intressanta att spara i framöver.

Fondförsäkringsbolag

Utvecklingen under 2011 präglades av ett fortsatt fokus på kvalitetssäkring av fondutbuden. Det innebar att omsättningen i fondutbuden ökade under året samtidigt som antalet fonder i utbuden inte ökade i samma takt. Flertalet nya fonder som tagits in i utbuden har dessutom en inriktning mot alternativa investeringar vilket gör det möjligt för spararna att öka diversifieringen jämfört med tidigare. SPP utses till årets fondförsäkringsbolag för fjärde året i följd tack vare en god fondselektering under året kombinerat med ett relativt brett fondutbud och låga kostnader.

Fondbolag

Det svaga börsåret gjorde att nettofondsparandet rasade med hela 95 procent till endast fyra miljarder kronor. Utflödet drabbade dock endast aktiefonder, medan räntefonderna upplevde ett rekordår med ett nettosparande om nästan 50 miljarder kronor. Marknadens utveckling påverkade även utbudet, och ränteallokeringsprodukter med löfte om stabil avkastning samt aktiefonder med fokus på utdelande bolag var populära under året. Vår analys av utvecklingen under 2009-2011 visar att alla fondkategorier, förutom finansbolag och japanska aktiefonder, fortfarande ligger på plus under hela perioden. Aberdeen Asset Management hade högst andel gröna betyg under året och utses därför till årets fondbolag.

Strukturerade produkter

Inflödet i strukturerade produkter uppgick till 40 miljarder kronor under 2011, vilket är i linje med föregående år men långt ifrån toppnoteringen på 154 miljarder från 2007. Det rekordlåga ränteläget gjorde det fortsatt svårt att erbjuda fullt kapitalskydd, och olika typer av certifikat samt autocallprodukter med begränsad garanti tillhörde de mest populära produktkategorierna. Relativt långa löptider om fyra till fem år samt valutarisk var också vanligt förekommande under året. SEB utses till årets arrangör av strukturerade produkter tack vare ett stort och brett utbud inom både marknader och risknivå, en hög andel gröna betyg samt villkor som förbättrades gentemot slutkunderna när marknadsutvecklingen gjorde detta möjligt.

Aktiemarknader

Aktiemarknaderna präglades av stor oro under 2011, och trots att företagen stod väl rustade med starka balansräkningar var det endast ett fåtal regioner som kunde visa upp en positiv avkastning under året. Oroligheterna i Nordafrika, tsunamin i Japan, nedgraderingen av USA:s kreditbetyg samt skuldkrisen i Europa tillhörde de huvudsakliga orosmomenten under året. USA:s aktiemarknad var den enda större regionen som slutade på plus, medan tillväxtmarknaderna backade kraftigt på grund av en högre upplevd risk. Inför fortsättningen av 2012 ser vi fortsatt stora risker, men även attraktiva värderingar och potential i framförallt Asien då Kina börjar få sin inflation under kontroll. Även en fortsatt starkt växande inhemsk efterfrågan bidrar till att Asien exklusive Japan utses till årets aktiemarknad 2012.


Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter i tre affärsområden:

  • Advisory
  • Services
  • Asset Management

Vision och ledord
Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar