SÖDERBERG & PARTNERS: ÖKAD OMSÄTTNING OCH KUNDNÖJDHET

Sveriges ledande fristående finansiella rådgivare Söderberg & Partners fortsätter att växa, vilket kan utläsas av halvårsbokslutet. Den årliga kundattitydmätningen visar också på att företaget från höga nivåer har förbättrat sig ytterligare.

Söderberg & Partners halvårsbokslut visar att företaget fortsätter växa. Omsättningen för koncernen är 515 MSEK, att jämföra med 401 MSEK samma period 2010. Ökningen (28,4%) beror på en god kundtillströmning. Vinstmarginalen ligger fortsatt på 15 %. Företaget fortsätter även att rekrytera i ordentlig takt, vid årsskiftet hade koncernen 850 medarbetare, nu är siffran uppe i 920.

-       Att vi ökar bevisar att vår vision och starka tro på att väl underbyggda råd verkligen gör skillnad är sann. Men roligast av allt är att vi i årets mätning ser att vi ökar ytterligare i kundnöjdhet, det borgar för fortsatt stark tillväxt säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners gör årligen en kundattitydmätning med företaget 3S. Efter 2010 års mätning gav 3S Söderberg & Partners betyget ”Världsklass”. Betygsskalan är 1-7. Ledande bolag brukar sikta på att nå 5,2 eller högre.

-       Söderberg & Partners fick exceptionellt bra betyg 2010. De låg då över 5,7 på samtliga områden och nådde även över 6,0 på flera områden, vilket är mycket ovanligt. Att nu, 2011, höja sig ytterligare är en otrolig bedrift. Det är extremt svårt att höja sig när man redan ligger på en sådan hög nivå, menar Johan Mathson, styrelseordförande och grundare av 3S (www.3s.se).

-       Det är oerhört värdefullt att få ett kvitto på att vårt arbete med att addera värde för kunderna verkligen fungerar. Nu är det avgörande för vårt fortsatta arbete med att utveckla bank- och försäkringsbranschen att vi fortsätter hitta förbättringsområden och jobbar med dem, vi får aldrig bli nöjda, säger Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners.

För ytterligare information:

Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners, tfn 08-451 50 01

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, tfn 08- 451 50 17

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter i tre affärsområden:

  • Advisory
  • Services
  • Asset Management

Vision och ledord

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar