SÖDERBERG & PARTNERS ANALYSER LEVERERAR RESULTAT INOM FONDFÖRSÄKRING OCH TRADITIONELL FÖRSÄKRING

Återigen visar det sig vad analysen betyder för resultatet. Efter en genomgång av Söderberg & Partners analyserade försäkringsbolag står det klart att de bolag som fått grönt betyg inom traditionell försäkring hade en genomsnittlig avkastning på 22 procent, under de senaste 4,5 åren fram till årsskiftet. Att jämföra med strax under 8 procent i avkastning som Collectum presenterade i sin senaste analys för samma period. En överavkastning av Söderberg & Partners analys med hela 14 procent. Bland de bolag som lyckats bäst i Söderberg & Partners analys och haft grönt betyg finns AMF och Skandia.

Sett till de fondförsäkringsbolag som Söderberg & Partners gett grönt betyg låg den genomsnittliga avkastningen på -1,5 procent. Det kan jämföras med -2,5 procent som Collectum presenterade, sett till den senaste 1,5 års period fram tills årsskiftet. Collectums fem upphandlade fondförsäkringsbolag erbjuder totalt 98 fonder, där det lägsta antalet fonder i ett bolag är 14 och det högsta antalet är 27. Genom att begränsa antalet fonder i upphandlingen från 345 till 98 fonder, en 72 procentig minskning av försäkringsbolagens ordinarie utbud, har man nästintill tagit över en av försäkringsbolagens viktigaste uppgifter: Att välja ut bra fonder. Vi tycker att förmågan att välja bra fonder är det som urskiljer bra fondförsäkringsbolag från mindre bra bolag. Bland de bolag som lyckats bäst i Söderberg & Partners analys och haft grönt betyg finns SPP, Danica och Handelsbanken.

Resultatet visar återigen på vikten av omfattande och fristående analys. I dagsläget sitter tusentals pensionssparare fast i dåliga lösningar. Därtill är spararen helt maktlös och kan inte flytta kapitalet och samla det på ett och samma ställe. Söderberg & Partners gjorde i somras en SIFO- undersökning där tjänstemän fick svara på frågor om fri flytträtt och resultatet var extremt tydligt, 70 procent av spararna är positiva till flytträtt. Sparare vill kunna rösta med fötterna. Det är dags för facken att lyssna på sina medlemmar. Vi behöver införa fri flytträtt även inom de kollektivavtalsupphandlade planerna.

För mer information:
Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, Tel: 08-451 50 17, E-post: louise.hagsten@soderbergpartners.se

Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners, Tel: 08-451 50 01, E-post:
gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter i tre affärsområden:

  • Advisory
  • Services
  • Asset Management

Vision och ledord
Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar