Viktig aktör i Byggsektorn väljer Söderberg & Partners

Sveriges Byggindustrier väljer Söderberg & Partners helhetslösning Payroll för sin lönehantering för samtliga anställda.

Sveriges Byggindustrier har 25 lokalkontor runt om i Sverige och har som uppdrag att bidra till en stabilt hög och hållbar tillväxt, sunda marknadsvillkor och tidsenliga medarbetarrelationer inom hela byggsektorn.

-       Ett starkt skäl till varför vi valde Söderberg & Partners lösning för lönehantering är deras fokus på enkelhet, service och flexibilitet, säger Anne-Lie Sifvert, personalchef på Sveriges Byggindustrier.

Payroll är en webbaserad helhetslösning för lönehantering med inrapportering av tid, resehantering och rapporter som är specifika för varje företag. Systemet är integrerat med pension och förmånssystemet och är företaget även pensionskund till Söderberg & Partners är det tillgängligt i samma webbportal. Servicegraden är hög med personlig support till både medarbetare, chefer och specialister.

-       Vi är glada och stolta över de nya kunder som väljer Söderberg & Partners. Vi har en stark tro på vår helhetslösning Payroll, och att kunderna ser de fördelar den för med sig. Flexibiliteten är viktig och vi satsar på att skapa rätt lösning till rätt kund, säger Samuel Joelsson, ansvarig för Payroll på Söderberg & Partners.

För mer information, kontakta Samuel Joelsson 08-451 50 51 eller Per Hjalmarö 08-451 52 54. 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget är verksamt inom sex affärsområden:

  • Pensionsrådgivning
  • Investeringsrådgivning
  • Riskhantering och företagsförsäkring
  • Portföljförvaltning
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Lönehantering

Vision och ledord

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar