Nytt avtal ökar Södertälje Hamns bilvolymer med 25 procent

Södertälje Hamn har tecknat ett avtal med Scandinavian Motortransport AB som innebär att hamnen 2012 kraftigt ökar sina bilvolymer. Med mer än en halv miljon transporterade bilar per år är Motortransport Sverige största fordonstransportör. Det är ett långsiktigt avtal där Södertälje Hamns säkerhetsarbete varit en avgörande faktor för samarbetet.

Södertälje Hamn har tecknat ett långsiktigt avtal med fordonstransportföretaget Motortransport AB. Avtalet innebär att Södertälje Hamn ökar sina bilvolymer med 25 procent och befäster sin position som Mälardalens logistiknav. Under 2012 kommer hamnen att hantera över 100 000 bilar. Motortransport väljer i och med detta avtal att lämna de terminaler företaget tidigare använt i Mälardalen för att istället koncentrera sina volymer och resurser till Södertälje.

        Det är fantastiskt roligt att Sveriges största fordonstransportör som varit kund hos oss i 40 år nu väljer Södertälje Hamn som enda terminal i regionen. Vi har nu fått verklig utdelning på vårt säkerhetsarbete, sägerErik Froste, vd Södertälje Hamn.

Motortransport är Sveriges största transportör av fordon och hanterar en halv miljon bilar per år. Transporterna sker med både järnväg och lastbil.

        Vi arbetar ständigt med att effektivisera vårt resursutnyttjande. Beslutet att använda Södertälje Hamn som enda terminal i Mälardalen skapar möjlighet att ytterligare förbättra kvalitén genom att vi ökar kontrollen av hela transportkedjan. När vi från och med februari bara lastar våra bilar vid en terminal får vi inte bara snabbare leveranser till kund, vi minskar även den negativa miljöpåverkan, säger Carl Onsum affärsutvecklare på Motortransport.

2011 hanterade Södertälje Hamn 80 000 bilar. Samarbetet med Motortransport innebär att volymerna 2012 ökar till dryga 100 000 bilar. Avtalet innebär även nya arbetstillfällen till Södertälje.

För ytterligare information kontakta:
Erik Froste, vd Södertälje Hamn

Telefon: 0730 55 18 57
E-post: erik.froste@soeport.se
www.soeport.se

Carl Onsum, affärsutvecklare Motortransport
Telefon: 0768 82 81 73
E-post: carl.onsum@motortransport.se
www.motortransport.se

Om Södertälje Hamn AB
Södertälje Hamn bedriver hamn och terminalverksamhet med huvudinriktning på Container, RoRo och Olja. Bolaget svarar med sitt unika läge för närhet till såväl Stockholm som Mälarregionen, för all hamn- stuveri och terminalverksamhet i Södertälje. Södertälje Hamn ingår i koncernen Telge, omsätter ca 68 mkr och har 61 anställda. www.soeport.se

Om oss

Södertälje Hamn har ett unikt läge i en av Sveriges mest expansiva regioner. Inom fem minuter nås den centrala infrastrukturen och inom två timmar nås 3,5 miljoner människor med bil. Hamnens största affärsområden är RoRo, container, flytande och fast bulk. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil och järnväg, magasinering och terminalhantering ingår i den dagliga verksamheten.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia