Säg vad du vill tycka till om direkt till politikerna 19 september

Vilka frågor vill medborgarna i Södertälje kommun tycka till om innan politikerna fattar beslut?

Det hoppas kommunen få svar på i den dialog som just nu genomförs. På fredag, den 19 september, är det fritt fram prata direkt med flera av politikerna i kommunfullmäktige. Då finns de på plats längs gångstråket på Storgatan och Politikertorget mellan klockan 13.30 och 15.00 för att hämta in åsikter i frågan.

Dialogen om vad Södertäljeborna vill tycka till om sker även i form av intervjuer på stan, enkäter på biblioteket i Luna kulturhus och i stadshusets reception. Det finns också möjlighet att tycka till via kommunens webbplats, www.sodertalje.se/dialog

Syftet med dialogerna är att ge kommunens politiker ännu bättre beslutsunderlag i en rad olika frågor, men först ges medborgarna nu möjlighet att lista områdena de vill tycka till om.

Mer information:
Mats Pertoft (mp), ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen,
070-851 80 79
Jessica Söderström, projektledare, 0766-48 27 58

Om oss

Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. I Södertälje möts utmaningar och framgångssagor. I kommunen arbetar 6 000 medarbetare med att ge Södertäljeborna bra service. Vi erbjuder arbetsuppgifter som sällan är enkla men som faktiskt gör skillnad – i Södertälje är det på riktigt!

Prenumerera