Södertälje kommun får EU-stöd till flyktingprojekt

Södertälje kommun har beviljats totalt 39 miljoner kronor i EU-finansiering för två EU-projekt från Europeiska Regionala fondens flyktingdel.

Projektet "Vägar till Sverige" som handlar om att matcha flyktingars kompetens mot arbetskraftsbehovet i andra kommuner får 13 miljoner kronor. Projektet riktar sig främst till de flyktingar som redan fått uppehållstillstånd och som är intresserade av arbete eller introduktion i en annan kommun.

Det andra projektet, "SVEA - Södertäljes verksamhet för asylsökande" syftar till att möjliggöra ett snabbare inträde i introduktion och arbete för asylsökande när de väntar på besked om uppehållstillstånd. Projektet utgår från en helhetssyn på asylsökande barnfamiljer.

Mer information
Pia Sjöstrand, enhetschef arbetslivskontoret, 08-550 222 70
Jörgen Eriksson, kommunikatör, 0708-51 79 39

Om oss

Södertälje är en plats i världen, inte bara en plats i Sverige. Det är en modig plats där världarna möts. I Södertälje möts utmaningar och framgångssagor. I kommunen arbetar 6 000 medarbetare med att ge Södertäljeborna bra service. Vi erbjuder arbetsuppgifter som sällan är enkla men som faktiskt gör skillnad – i Södertälje är det på riktigt!

Prenumerera