Oförändrade fjärrvärmepriser till 2017

Södertörns Fjärrvärme behåller oförändrat fjärrvärmepris till 2017. Bolaget, som levererar fjärrvärme till företag och privatpersoner i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner, har redan under flera år haft ett av de lägsta priserna i stockholmsregionen.

Bedömningen är i dagsläget att företaget även de närmaste åren kommer att ha ett gynnsamt fjärrvärmepris. Södertörns Fjärrvärme arbetar kontinuerligt med distributions- och produktionsförbättringar och avtalsförhandlingar för att ha en stabil kostnadsutveckling.

– Vår målsättning är alltid att erbjuda våra kunder långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga priser. Med de investeringar vi har gjort och en gynnsam bränsleprisutveckling är vi mycket glada att kunna behålla samma priser till nästa år, säger Thomas Forsberg, vd Södertörns Fjärrvärme.

Ett aktivt arbete pågår att ersätta fossila bränslen i anläggningarna för att kunderna ska känna sig trygga i att valet av fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärme alltid innebär ett bra val för miljön.

– Vi kommer även att fortsätta det viktiga arbete som vi påbörjat, för att stärka förtroendet för oss som leverantör och för fjärrvärmen som produkt, genom en kontinuerlig dialog med våra kunder bland annat genom prisdialogen, fortsätter Thomas Forsberg.

Södertörns Fjärrvärme är sedan 2014 medlemmar i Prisdialogen som är en modell för lokal dialog om ändringar av fjärrvärmepriser, utvecklad i samarbete mellan kundorganisationerna SABO, Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. I denna modell beskrivs hur fjärrvärmeleverantörer ska genomföra pris- och avtalsändringar i samråd med sina kunder. Mer information finns på prisdialogen.se.

 

För mer information kontakta:
Thomas Forsberg, vd Södertörns Fjärrvärme, tel: 070-8711272                            
Ann-Cathrin Eklund, chef Marknad & Omvärld, Södertörns Fjärrvärme, tel: 070-7522093

 

Om Södertörns Fjärrvärme
Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme så ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet. Bolaget har en omsättning på ca 650 miljoner kronor och en total energileverans på ca 1 TWh. Bland kunderna finns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal, hög servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001. Bolaget ägs av Södertörns Energi som i sin tur ägs av kommunerna Botkyrka och Huddinge.

Taggar:

Om oss

Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme så ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet. Bolaget har en omsättning på 715 miljoner kronor och en total energileverans på ca 1 TWh. Bland kunderna finns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal, hög servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001. Bolaget ägs av Södertörns Energi som i sin tur ägs av kommunerna Botkyrka och Huddinge.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med de investeringar vi har gjort och en gynnsam bränsleprisutveckling är vi mycket glada att kunna behålla samma priser till nästa år.
Thomas Forsberg, vd Södertörns Fjärrvärme