Aktuell forskning om migration och mångkultur

Med anledning av de flyktingströmmar som rör sig från Mellanöstern och Afrika mot och genom Europa och Sverige har vi samlat forskning som rör migration, minoriteter och det mångkulturella samhället.

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom en rad olika ämnen och områden. Vi har bland annat forskare inom internationella relationer, etnologi, statsvetenskap och kulturgeografi, vilka alla kan bidra med expertkunskaper om frågor som väcks i samband med den aktuella flyktingsituationen.

För att underlätta för exempelvis journalister, har vi nu samlat intressant forskning kring detta ämne på en temasida för aktuell forskning, kallad Migration och mångkultur - aktuell forskning. Ni hittar denna temasida här: http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forskning_inom_aktuella_teman_1441697813230.

Välkomna att ta del av vår breda forskarexpertis.

Jenny Tirén Berg
Pressansvarig
072-236 05 43
jenny.tiren.berg@sh.se 

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 11000 studenter inom 70 program och 270 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

Taggar:

Om oss

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.