Arbetet med hållbar textilproduktion går långsamt

Företag och inköpare av textilier har svårt att ta ansvar för hur riskfyllda kemikalier används längs med varukedjan, trots att många har goda intentioner. Det visar en ny avhandling från miljöforskaren Natasja Börjeson vid Södertörns högskola.  I ”Toxic Textiles - towards responsibility in complex supply chains” undersöks vilka möjligheter, hinder och utmaningar textilsektorn möter i sitt arbete mot ökad hållbarhet.

En av samtidens stora utmaningar är hanteringen av de miljö- och hälsoproblem som följer i svallvågorna av en globaliserad handel. Ett exempel är hanteringen av kemikalierisker, och en bransch där denna utmaning är tydlig är textilbranschen. Här är produktionen kemikalieintensiv och ofta spridd över flera kontinenter. Många företag och offentliga inköpare äger inte sin produktion, vilket leder till stora svårigheter när de ska ställa krav kring vilka kemikalier som används, och trots löften om giftfria kläder och hållbar produktion har tillverkare svårt att leva upp till vad de lovar.

Natasja Börjesons avhandling undersöker hur en grupp marknadsaktörer – privata och offentliga textilinköpare – arbetar mot ett ökat ansvarstagande för kemikalierisker längs med sina varukedjor. Hon vill fördjupa förståelsen för vad som händer när marknadsaktörer uppmanas att hantera miljö- och hälsorisker från till exempel kemikalier i textil. Fokus ligger på svenska privata och offentliga textilinköpare, som exempelvis kläd- och textilföretag, offentlig förvaltning och andra inköpande organisationer.

– I frånvaro av en stark nationell eller regional lagstiftning blir de upp till aktörerna längs med varukedjan att själva komma överens om vad som kan anses säkert och vem som har ansvar för vad. Och detta är komplicerat. Med en sådan stor mängd varor, företag, tillverkare och konsumenter inblandade samtidigt så blir det enkelt att lägga ansvaret på någon annan. Min avhandling visar att det är enormt svårt för enskilda företag och inköpare att ta ansvar och leva upp till sina hållbarhetsmål – även när engagemanget finns där, säger Natasja Börjeson.

Den svenska textilbranschens engagemang och arbete i miljö- och kemikaliefrågor, har ökat det senaste decenniet och branschen ligger ofta före lagstiftningen. Natasja ser i sin avhandling behov av ökade styrmedel, samarbete och en ny syn på ansvar för att komma ännu längre i frågan.

– Många klädföretag i Sverige jobbar aktivt för att bli bättre. De utbildar sig i frågorna kring kemikalier i textil och det finns en samarbetskultur där flertalet miljöorganisationer, forskare och myndigheter samverkar med företag och offentlig förvaltning. Dessutom delas erfarenheter om hur de bäst ska kunna bemöta sina utmaningar öppet, företag pressar kemikalietillverkare att framställa nya ofarliga kemikalier samtidigt som de lobbar för en starkare lagstiftning. Och i vissa fall får de gensvar. Men utan en stark kemikalielagstiftning i ryggen och utan att äga sin egen produktion är det ett svårt och tidskrävande arbete att genomföra. 

Natasja Börjeson presenterar sin avhandling den 8 december.

Kontakt: Natasja Börjeson, 08-608 47 47 eller 073-663-50 71, natasja.borjeson@sh.se

Jenny Tirén Berg
Pressansvarig
072-236 05 43
jenny.tiren.berg@sh.se 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.  På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.  På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Om oss

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Prenumerera

Media

Media