NatureBizz stöttar gröna mikroföretagare

Den gröna rörelsen och den cirkulära ekonomin har skapat ett växande antal entreprenörer som vill verka inom gröna näringar. Projektet ”NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth” där Södertörns högskola är en av parterna, syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i Östersjöregionen genom kompetensutveckling. Södertörns högskola samarbetar i detta projekt med Goda Gotland.

Den gröna rörelsen och den cirkulära ekonomin har skapat ett växande antal entreprenörer som vill verka inom gröna näringar. Projektet ”NatureBizz - Business and Wellness from Green EconomyGrowth” där Södertörns högskola är en av parterna, syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i Östersjöregionen genom kompetensutveckling. En av samarbetspartnerna är nätverket Goda Gotland.

Redan i förstudiearbetet för NatureBizz konstaterades att kunskapen kring gröna mikroföretagare överlag är underutvecklad, inte minst när det gäller kompetens och kompetensbehov. Detta trots att mikroföretagande är den vanligaste formen av företagande i Sverige

– Att ta reda på mer om mikroföretagares utmaningar och kompetensbehov, i synnerhet de entreprenörer som engagerar sig i den växande trenden med gröna företag, är helt nödvändigt, säger Karin Dahlström och Anna Nyquist, projektdeltagare från Södertörns högskola.

NatureBizz startade officiellt i mars 2018 och är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Vidzeme University ofApplied Sciences i Riga, University of Tartu, Pärnu College och Satakunta University ofApplied Sciences i Pori som också är huvudprojektledare för projektet.

NatureBizz har flera målgrupper varav gröna mikroföretagare är den största målgruppen. Myndigheter, intresseorganisationer, utbildningsväsendet, forskare och allmänheten är andra intressenter som projektet riktar sig mot.

Finansiering sker via Central Baltic-programmet som är ett av EU:s strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Budgeten uppgår till drygt 4,1 miljoner svenska kronor med en projektperiod som pågår mellan 1 mars 2018 och 31 oktober 2020.

Läs mer på projektsidan på Södertörns högskolas hemsida.

Kontakt NatureBizz
Karin Dahlström, Projekoordinator NatureBizz, karin dahlström@sh.se, 08-6084806

Kontakt Goda Gotland
Susanne Welin-Berger. Tryffel of Sweden, 0707-262 888
, susanne@tryffelofsweden.se

Jenny Tirén Berg
Pressansvarig
072-236 05 43
jenny.tiren.berg@sh.se 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.  På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.  På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Om oss

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Prenumerera