Årets pristagare vid SÄS forsknings- och kvalitetsdagar 2018

Vid avslutningen av forsknings- och kvalitetsdagarna utsågs ett antal pristagare i olika kategorier och hedersomnämnanden uppmärksammades. Sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath och sjukhusstyrelsens ordförande Göran Larsson delade ut alla utmärkelser. 

Vinnare på forsknings och kvalitetspriserna

Forskningspriset

Christina Blomdahl, vuxenpsykiatriska kliniken - Effekter av manualbaserad bildterapi vid medelsvår till svår depression. 

Juryns motivering: Årets forskningspris går till en forskare vars projekt berör en stor patientgrupp och där alternativa behandlingsmöjligheter är av största värde. Genom en väl designad randomiserad studie har forskaren kunnat visa att manualbaserad bildterapi fungerar som en effektiv behandling och bidrar till återhämtning från depression.

Se Christinas föreläsning: https://vimeo.com/297867336

Kvalitetspriset
Anna Cavrak, utvecklingsstaben och Carl Lundberg, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket- Hälsocoach online – Hälsovinster på patientens villkor inom sjukhusets budget. 

Juryns motivering: För ett innovativt arbete där vi tillsammans med patienten bidrar till konkret förändring i riktning mot bättre hälsa och goda beteenden.

Se Annas och Carls föreläsning: https://vimeo.com/297868948

Patientsäkerhetspriset

Leena Hassinen, Emil Steen och Karoline Jinnedal, neuro- och rehabiliteringskliniken - Läsrapport min profession, min bedömning.

Juryns motivering: För ett proaktivt arbete som gör att rätt patient får vård i rätt tid och som också bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Se Leena, Emil och Karoline och de övriga nominerade presentera sina patientsäkerhetsarbeten: https://vimeo.com/297867105

Vinnare bästa poster

Leena Hassinen, Emil Steen, Karoline Jinnedal, centrala arbets- och fysioterapienheten, neuro- och rehabiliteringskliniken - Läsrapport – Min profession, min bedömning

Juryns motivering: För en poster som är tydlig både när det gäller budskap och utseende och som gör det enkelt att ta till sig ett innehåll som har stor relevans för många olika verksamheter inom sjukhuset.


Vinnare bästa presentation

Therese Eklöf och Andrea Ramos da Cruz, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken -Tidiga insatser för ökad integration och skolnärvaro

Juryns motivering: För en engagerande och inspirerande presentation med bra anpassning till publiken.

Hedersomnämnanden
Malin Englund, Mattias Reimer, och Jenny Nicolaides, ortopedkliniken - Rätt använd kompetens, RAK- längre rond men kortare tid till beslut

Se föreläsningen https://vimeo.com/297706152

Martina Granefelt, barnkliniken - Att ta vara på överlappstiden och öka kompetensen på avdelningen,

Se föreläsningen https://vimeo.com/297866905

Juryns motivering: För ett utmärkt arbete som bidrar till SÄS övergripande mål och som har potential att införas brett på sjukhuset.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar