Digital teknik hjälper patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

Västra Götalandsregionen är första region i Sverige med att introducera självtest via en app i mobilen för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Efter en nationell pilotstudie på bland annat Södra Älvsborgs sjukhus kommer nu patienter med IBD att kunna ta prover och direkt rapportera in till sjukhuset hemifrån.

IBD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov. Idag lever ungefär 70 000 personer i Sverige med sjukdomen som vanligtvis drabbar yngre personer. För att kunna ge rätt omhändertagande och medicinering behöver man ha kunskap om graden av inflammation i tarmen. Det kan man få genom att mäta en inflammationsmarkör i avföringen och skatta patientens symtom och livskvalitet.

Patienter kan nu själva utföra både mätning och skattning av symtom med hjälp av en speciell utrustning och ett frågeformulär. Resultatet visas i appen IBD Home i mobiltelefonen och skickas direkt av patienten själv till det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. Vårdgivaren kan på så sätt få fram uppgifterna direkt och använda mätvärdena som en del av det medicinska beslutsunderlaget.

– Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt mäta hur de svarar på behandling. Patienten känner också en större trygghet när de direkt får resultatet på avföringsprovet, säger överläkare Hans Strid på SÄS mag- och tarmmottagning.

Ökad delaktighet för patienterna

Försämringar i patientens tillstånd upptäcks i tid och rätt resurser kan sättas in. En viktig del är också att patienten själv får tillgång till informationen och kan lära sig mer om sin sjukdom och hur den kan hanteras.

IBD Home har utvecklats i samarbete mellan svenska specialister på mag- och tarmsjukdomar, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG, Telia, läkemedelsföretaget AbbVie och företaget bakom det hembaserade testet av inflammationsmarkören, Bühlmann.

Digitalisering, där bland annat tjänster som denna ingår, är ett av fyra utvecklingsområden i den stora politiska överenskommelsen inom Västra Götalandsregionen om en omställning av hälso- och sjukvården. 

– Jag ser stora möjligheter att utveckla nya tjänster där distansövervakning och uppföljning av patienten också sker tillsammans med patienten. Det bidrar till trygghet och kan ge både nöjdare och friskare patienter, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör på SÄS och som också driver det samlade utvecklingsarbetet kring digitalisering inom Västra Götalandsregionen.

Kontaktpersoner
Hans Strid och Ann-Marie Schaffrath nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt mäta hur de svarar på behandling.
Hans Strid, överläkare mag- och tarmmottagningen