Eija Hägg ny verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken

Eija Hägg blir ny verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken från den 14 maj. Mia Tiensuu som har gjort ett utmärkt jobb som tillförordnad verksamhetschef går tillbaka till sin vårdenhetschefstjänst.

Eija är specialistsjuksköterska i anestesi och ambulanssjukvård och har tidigare varit vårdenhetschef på operationsavdelningen på SÄS. Hon har jobbat i ett antal år inom Falck Ambulans som verksamhetschef, kvalitetschef och flera år som affärsområdeschef i Sverige, och senast som regionchef på Omsorgsbolaget.

- Att börja på SÄS igen känns spännande och motiverande, säger Eija Hägg. Vidare säger hon att förbättringsarbete, en god arbetsmiljö och stabilitet i medarbetargruppen är viktiga faktorer att arbeta med i alla verksamheter. Jag behöver börja på SÄS innan jag uttalar mig om vilka utvecklingsområden som är prioriterande på barn- och ungdomskliniken. Konkretiseringen av målbilden är viktig för att lyckas med förbättringsarbetet. Det är viktigt att vi som medarbetare vet vad som är viktigt, varför och hur vi tillsammans gör för att komma dit. Det skapar motivation. Jag hoppas att mitt engagemang, lyhördhet tydlighet och närvaro ska leda oss mot målet.

- Med en bred bakgrund från ledarskap i både offentlig och privat verksamhet är jag säker på att barn- och ungdomskliniken är i goda och kompetenta händer, säger Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör.

Kort om Eija

Bor: i villa i Borås.

Ålder och familj: 50 år. Man och två utflugna barn samt en hund.

Intressen: Familjen, natur, motion och att resa

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar