Eva Johansson utsedd till årets chef i Västra Götalandsregionen

Eva Johansson, verksamhetschef för bild- och laboratoriemedicin på SÄS, har utsetts till årets chef i Västra Götalandsregionen. Genom utmärkelsen vill regionens koncernledning uppmärksamma och belöna chefer som gör utomordentliga insatser för verksamhetens resultat och medarbetare.

– Det är fantastiskt roligt, men lite svårt att ta in. Det känns stort att min chef och mina medarbetare nominerat mig, svarar Eva Johansson på frågan om hur det känns att ha blivit utsedd till årets chef 2015.

Priset delades ut på den regiongemensamma chefsdagen 10 november. För första gången korades två chefer, en från första och en från andra linjen. Personaldirektör Marina Olsson bjöd upp Christer Rosenberg från Närhälsan (första linjens chef) och Eva Johansson (andra linjens chef) på scenen, där de tog emot blommor, diplom och varsin prischeck på 15000 kronor. 

Juryns motivering: "Helhetsperspektivet är viktigt för Årets chef 2015. Hon verkar över gränserna och underlättar på så sätt för övriga verksamheter inom Södra Älvsborgs Sjukhus. Hon arbetar också aktivt för att öka samverkan inom Västra Götalandsregionen. Genom dialog och ett lyssnande ledarskap skapar hon förutsättningar för delaktiga medarbetare som är engagerade i vardagens förbättringsarbete. För detta, och för sitt sätt att ta vara på kraften och förmågan hos medarbetarna, får Eva Johansson utmärkelsen Årets Chef 2015.

Verkar i det tysta i en viktig del av vården

Eva Johansson är biomedicinsk analytiker till yrket och verksamhetschef för bild- och laboratoriemedicin. I den rollen verkar hon över gränser för att öka samverkan både inom sjukhuset och inom hela Västra Götalandsregionen. Kliniken omfattar bland annat röntgenavdelning, laboratorier och blodcentraler och har ungefär 240 medarbetare.

– Jag är rätt jordnära och jobbar gärna i det tysta. Har inget behov av att synas, men jag tycker att det är roligt att leda, påverka och se resultat. Dessutom brinner jag för verksamheten som sådan. Här finns så mycket kunskap och kompetens. Vi är en viktig kugge i sjukvården, man brukar säga att 80 procent av alla beslut inom vården baseras på vår diagnostik, säger hon.

Ärlighet är en egenskap som hon själv värdesätter i ledarskap och chefskap.

– En bra chef är ärlig och genuint intresserad av sin verksamhet. Sedan ska man skapa engagemang och delaktighet, sätta ramar och ge förutsättningar. Jag försöker jobba så. Min egen utmaning har varit att delegera mer, jag har fantastiskt duktiga medarbetare och det har hjälpt mig att bli bättre på att släppa taget. En utmaning som alla vi chefer inom Västra Götalandsregionen har är att se oss som en enhet. Hur ska vi – som region – jobba ihop för att utveckla sjukvården? Jag brukar säga att vi behöver ha på oss regionhatten.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är rätt jordnära och jobbar gärna i det tysta. Har inget behov av att synas, men jag tycker att det är roligt att leda, påverka och se resultat.
Eva Johansson