Festlig kväll för att fira färdiga utbildningar och gott handledarskap

En milstolpe på sin yrkesbana - det uppnådde 60 läkare på SÄS 2017 som under det gångna året blev klara med sina AT- och ST-utbildningar. De har nu uppmärksammats genom den årliga premieringsfesten. Betydelsen av god handledning under utbildningstiden lyftes också fram genom utmärkelser till tre handledare.

36 AT-läkare och 24 ST-läkare på SÄS blev förra året klara med sina utbildningar till legitimerade läkare respektive specialister. Vid premieringsfesten nyligen uppvaktades de med diplom och en ros av sjukhusdirektören och utbildningsteamet på SÄS. Dessutom utsågs årets AT-handledare och årets ST-handledare av de läkargrupper som de varit handledare för.

– När man pratar om sjukhus tänker man kanske i första hand på sjukvård, sade sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath vid sitt välkomsttal. Men vi har också ett stort utbildningsuppdrag som ska fungera. Jag vill rikta ett stort tack till alla som gör det möjligt: organisationen med studierektorer och handledare men också chefer och medarbetare i verksamheterna som tar detta på allvar.

Årets AT-handledare: Lars Kinman, medicinkliniken

Motivering: Lars utnämns till årets handledare på grund av sin förmåga att aktivt ta sig tid att handleda i alla situationer. För sitt naturliga sätt att få en helt ny AT-läkare att känna sig inkluderad och välkommen med ett trevligt bemötande redan de första dagarna på kliniken. Genom att alltid vara tillgänglig på telefon och med ett helgons tålamod, engagerat och pedagogiskt förklara och handleda, uppmuntras man som AT-läkare till att fråga när det behövs. Lars är en förebild bland handledare!

Årets ST-handledare: Katarina Serell-Nyman, kirurg- och öronkliniken

Motivering: "Du är en ödmjuk kollega med en enorm bank av erfarenhet och kunskap, ger alltid kloka och handfasta råd, vilket ger trygghet till ST-läkare såväl som patienter. Behöver vi hjälp kan man alltid lite på att du ställer upp. En tillgång för hela kliniken".

Närhälsan utser handledare på SÄS

Dessutom utsåg Närhälsans ST-läkare årets sidoutbildningshandledare, eftersom de gör viss del av sin utbildning på SÄS: Yanét Wanngård Forsberg, kirurg- och öronkliniken.

Färdiga specialister 2017 som var med på premieringsfesten

Miriam Karlsson, infektionsmedicin, Ellen Lindell, öron- näsa- och halssjukdomar, Daniel Costineanu, psykiatri, Karin Ludwigs, kärlkirurgi, Lisa Nyrén, internmedicin, Jenny Holmdahl, barn- och ungdomsmedicin, Said Fard, psykiatri, Bajinder Singh, bild- och funktionsmedicin, Maria Odqvist, kardiologi, Sofia Willner, akutsjukvård, Gunilla Elmér Lans, hud- och könssjukdomar, Christina Joud, obstetrik och gynekologi, Ebtisam Yaseen, ögonsjukdomar, Natasha Lougheide-Camejo, barn- och ungdomsmedicin och Ramia Stolt, kirurgi.
 

Legitimerade läkare 2017 som var med på premieringsfesten

Mimmie Stern, Emelie Stenmarker, Susanna Forsberg, Maria Jivegård, Hila Ahmadzai, Sara Ödéhn, Christofer Malm, Patricia Nyeboe, Rickard Rahn, Caroline Stigevall, Micaela Andersson, Anna-Eva Strandmark, Faisal Nawaz, Jenny Hallsten, Ingrid Andersen, Sophie Fjeldseth, Eira Forsberg, Alexandra Ringqvist, Marlene Eklind, Elin Hofgaard Brattström,  Jennifer Florin, Madeleine Sager och Christine Jaredsson.


Kort fakta om AT och ST

AT står för allmäntjänstgöring och är den utbildningstjänst som läkare gör efter avslutat läkarprogram, för att bli legitimerade läkare.

ST står för specialisttjänstgöring och är en 5-7 år lång fördjupande utbildning inom en medicinsk specialitet.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.