Festlig prisutdelning avslutade forsknings- och kvalitetsdagarna

Laboratorieanalyser, lägesyrsel och lunginflammation - det är några områden inom vården på SÄS som belönades med fina priser vid årets forsknings- och kvalitetsdagar. Som vanligt var det mycket glädje och stolthet vid prisutdelningen som avslutade veckans alla aktiviteter.

Mer fakta och bakgrund om de vinnande bidragen finns i bifogade pdf-dokument.

Årets pristagare 2016

Kvalitetspriset
Offensiv förbättringsinsats för minskade ledtider på patologlaboratorium.
Christer Kindahl med team, klinik för bild- och laboratoriemedicin

Juryns motivering: För att på ett exemplariskt sätt ha arbetat metodiskt och tvärprofessionellt i teamet för att skapa en struktur och daglig styrning. Man har vågat slå hål på gamla myter och etablerat en gemensam syn på vad som är viktigast att göra under arbetsdagen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Minskad övertid för personalen och svarstider som har gått från 10 till fyra dagar för en viktig patientgrupp.

Se Christer Kindahls föreläsning på Bambuser

Forskningspriset
Yrsel i sängen – starkt samband med godartad lägesyrsel.
Ellen Lindell, kirurg- och öronkliniken

Juryns motivering: Med ett resultat som har hög tillämpbarhet i vården, gör denna forskning stor praktisk och klinisk nytta för en betydande grupp patienter som söker vård via akutmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus, men också för patienter som söker vård inom primärvården. Genom att ställa några enkla frågor till patienten kan behovet av andra undersökningar minska. Det är ett stort plus att studien styrker vikten av att inte göra mer än nödvändigt.

Se Ellen Lindells föreläsning på Bambuser

Patientsäkerhetspriset, tema årets infektionsförebyggare

Förbättrad dokumentation och diagnostik och en ökad medvetenhet kring urinvägsinfektioner genom regelbundna rapporteringar och återkopplingar på avdelningen.
Elisabeth Johansson, neuro- och rehabiliteringskliniken

Juryns motivering: Hen är en förebild i att systematiskt och målmedvetet arbeta för att minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Hen visar att regelbunden återkoppling av problemområden från journalgranskningar och dagligt arbetet med patientsäkerhetsarbete med Gröna korset ger goda resultat.

Se alla de nominerade presentera sina arbeten på Bambuser

SÄS primaton 24h
Under ett dygn har två tvärprofessionella grupper med deltagare från SÄS, Västra Götalandsregionens koncernstab och Högskolan i Borås att delta i sjukhusets eget problemlösnings- och innovationsmaraton.

Vinnande grupp: informerad och delaktig patient

Juryns motivering: Vinnaren av årets primaton har på ett känslomässigt sätt beskrivit vikten av att involvera patienten på riktig. Gruppen ser patienten som medaktör i vården både som individ men också som resurs i att överföra kunskap till andra patienter med samma sjukdom. Lösningsförslaget sträcker sig också utanför sjukhusets gränser och återanvänder existerande lösningar som skulle kunna användas redan imorgon.

Se primatongrupperna presentera sina förslag på Bambuser

Bästa poster
Smartphone för att mäta fekalt kalprotektin i hemmet.
Carola Eriksson, medicinkliniken

Juryns motivering: Med ett enkelt språk och bilder och grafer som stödjer texten på ett pedagogiskt sätt, beskriver den fina postern hur patienterna själva kan följa sitt sjukdomstillstånd med hjälp av sin smartphone.

Bästa framförande
Kort tid till första antibiotikados vid pneumoni - är det viktigt?
Anders Lundqvist, klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon

Juryns motivering: Med en stor portion humor och stort skådespeleri presenterades konkreta fakta och analyser för att belysa ett allvarligt sjukdomstillstånd. Juryn hoppas att Volvo Pneumoni i framtiden får lika snabb service och oljepåfyllning som Volvo Hjärtinfarkt på ”SÄS Macken”.

Se Anders Lundqvists föreläsning på Bambuser

Alla vinnare nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.