Intensifierat arbete på SÄS för en ekonomi i balans

Södra Älvsborgs sjukhus fortsätter att förbättra tillgängligheten enligt vårdgarantin, men måste ytterligare intensifiera arbetet med att få ekonomin i balans. Det visar sjukhusets månadsrapport för maj, som fastställs av sjukhusstyrelsen på torsdagen.

Måluppfyllelsen för vårdgarantin till första besök fortsätter att förbättras på SÄS. I maj fick 81 procent av patienterna första besök inom de 90 dagar som vårdgarantin anger. Det är 9 procentenheter högre än föregående år och 10 procentenheter högre än i januari. Förbättringar har skett inom flera verksamheter, bland annat hud och ögon. När det gäller tillgänglighet till behandling är måluppfyllelsen 75 procent.

Att nå ekonomisk balans är en stor utmaning för SÄS och andra sjukhus i regionen. Resultatet för SÄS till och med maj visar ett minus på 79 miljoner kronor. Sjukhuset har åtgärdsplaner för att nå ekonomisk balans och resultatet för maj visar att arbetet med att genomföra åtgärderna behöver intensifieras ytterligare.

– Det är viktigt att öka tempot i det arbete som är påbörjat och säkerställa effekt av åtgärdsplanerna för ekonomi i balans, säger Göran Larsson, ordförande för SÄS styrelse.

Handlingar:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1475615

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Dokument & länkar