Ny mottagning för personer med tvångssyndrom öppnar i Lerum

I dagarna har en ny vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning öppnat för patienter med svåra tvångssyndrom (OCD). Mottagningen är placerad i Lerum och tar emot patienter på remiss från hela Västra Götalandsregionen. Hittills har vården för den här patientgruppen varit utspridd, men genom den nya satsningen skapas en samlad expertkunskap.

– Det känns fantastiskt bra att nu vara igång, säger vårdenhetschef Johannes Cannan Magnusson. Det har varit en intensiv tid med att få allt klart men tack vara en mycket driven personal nu är vi redo för att ta emot våra första patienter!

Tvångssyndrom är bland annat tvångstankar som är påträngande och ofrivilliga tankar, impulser eller inre bilder som väcker obehag. Vanliga tvångstankar är smuts/smitta, magiska tankar, rädslan att orsaka andra en skada, rädslan att göra fel, tabutankar till exempel sexuellt laddade tankar, symmetri.

Det andra är tvångshandlingar vilket innebär det man gör för att dämpa obehaget och neutralisera tvångstankarna. Vanliga tvångshandlingar är tvätta händerna ofta, kontrollera spisen upprepade gånger, mentala ritualer räkna, växla onda tankar mot goda, symmetrisk arrangera sina saker eller ta på sig sina kläder i en viss ordning, upprepat släcka och tända lampan.

Vanligt med samsjuklighet

Det finns ärftliga komponenter och det är vanligt med samsjuklighet som depression, tics och andra ångestsyndrom.  Att inte få någon behandling kan leda till ett livslångt lidande både för patienten och dennes anhöriga. Stress förvärrar ofta tvångsproblematiken.

– OCD-patientgruppen har länge fått kämpa med det stigma som diagnosen ger. Det är dags att vi bryter detta och ger patienterna fungerande verktyg att minska sitt lidande, säger Johannes Cannan Magnusson. Tvångssyndrom orsakar mer lidande idag än vad många vet.

Den nya mottagningen innebär att SÄS får ännu ett regionalt uppdrag inom den vuxenpsykiatriska vården, utöver Lundströmsmottagningen i Alingsås. Förutom mottagningen i Lerum ska en motsvarande enhet också öppna i Uddevalla. Mottagningarna kommer att ta emot personer med svåra eller extremt svåra tvångssyndrom.

I Lerum planeras mottagningen bemannas med läkare, psykoterapeut, psykologer, sjuksköterska och medicinsk sekreterare. Teamets vårdutbud ska komplettera övriga specialistpsykiatrins arbetssätt och uppdraget riktar sig invånare i hela Västra Götalandsregionen.

För att få behandling på OCD-mottagningen behöver man en remiss från en annan vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Under behandlingstiden på OCD-mottagningen har man som patient kvar sin kontakt vid sin ”vanliga” öppenvårdsmottagning som också ansvarar för all övrig behandling.

Fakta om OCD och angränsande tillstånd

• OCD står för obsessive compulsive disorder, på svenska tvångssyndrom
• Ungefär två procent av befolkningen lider av tvångssyndrom och debuten är vanligast mellan 14-22 år.
• Mottagningen behandlar också närliggande tillstånd, till exempel samlarsyndrom (hoarding), BDD (body dysmorphic disorder) som gör att man lider extremt av sitt utseende, trichotillomani (tvångsmässig bortdragning av hår samt dermatillomani (att man tvångsmässigt plockar på huden så att det uppstår sår).
• Lämnas tvångssyndrom obehandlat kan detta leda till att tvånget/beteendet ökar. Det är därför viktigt att våga söka hjälp.

Kontakt
Johannes Cannan Magnusson, vårdenhetschef OCD-mottagningen, nås via pressjouren

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tvångssyndrom orsakar mer lidande idag än vad många vet.
Johannes Cannan Magnusson, vårdenhetschef