Pressinbjudan: välkommen att bevaka byggstarten av psykiatrins kvarter och nya infektionskliniken

Äntligen är det dags att börja bygga psykiatrins kvarter och nya infektionsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Efter höstens byggförberedelser är det nu dags för den officiella byggstarten – och ni är välkomna att bevaka evenemanget.

Det blir tal, miniutställning, lussefika och sist men inte minst så avslutas den officiella delen med ett startskott i högst bokstavlig bemärkelse.

Medverkande: Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör SÄS, Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande, Anna-Lena Holberg, fastighetsnämndens ordförande, Claes Westberg och Andreas Tyrén, projektledare Västfastigheter samt Stefan Danielsson, affärsområdeschef bygg Peab. Dessutom finns verksamhetscheferna och andra representanter för berörda kliniker på plats.

För fotografer

Det blir tillfälle till foto dels inomhus, dels på byggarbetsplatsen där vi av säkerhetsskäl guidar på området. Meddela därför SÄS kommunikatör om ni har med fotograf: Lena Löfgren, tfn 033-616 12 98 eller lena.k.lofgren@vgregion.se.

Var och när

Tid: onsdag 13 december klockan 13:15 -14:30
Lokal: Spishörnan, vid matsalen SÄS Borås (ingång 29).
Adress: Brämhultsvägen 53. Busshållplats: Södra Älvsborgs sjukhus. Se bifogad karta för parkering och gångväg till lokalen.

Välkomna!
 

Om projekten

• Psykiatrins kvarter är en investering i en samlad psykiatrisk vård för barn, unga och vuxna på Södra Älvsborgs sjukhus. Projektet består av en ny vårdbyggnad samt ombyggnad och renovering av nuvarande lokaler. Husen sammanlänkas av en ny entrébyggnad.
• Nya infektionsenheten samlar all infektionssjukvård på Södra Älvsborgs sjukhus. Projektet innebär att nuvarande lokaler byggs ut och byggs om för att skapa en modern infektionssjukvård med nära samverkan mellan vårdavdelning och mottagning.

Total investeringsvolym är cirka 1,1 miljard kronor varav ungefär 80 procent för psykiatrins kvarter. Läs mer om projekten på SÄS webbplats: Framtidens sjukvård

Lena Löfgren, kommunikatör, tfn 033-616 1298

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.