Sara Degerman Carlsson blir ny chefläkare på SÄS

En välkänd och erfaren SÄS-läkare blir sjukhusets nya chefläkare. Sara Degerman Carlsson, idag läkarchef på neuro- och rehabiliteringskliniken, tillträder tjänsten 1 april.

– Under mina 30 år som läkare har jag alltid brunnit för att se utvecklingspotential i det vi gör, säger Sara Degerman Carlsson. Att hela tiden förstå patienters behov och möta dem på ett bättre sätt tror jag all vårdpersonal önskar. Patientsäkerhetsarbete handlar om att kanalisera den drivkraften på ett systematiskt sätt.

– Vården är trots bilden av sjukvårdens kris en plats där det ges oerhört mycket bra och god vård på rätt sätt, säger Sara. Mitt stora engagemang handlar om vardagens etik och kraften i att göra rätt i alla enskilda möten.

Sara Degerman Carlsson gick läkarutbildningen på Karolinska institutet och blev legitimerad 1995. Hon har arbetat på olika sjukhus i Stockholm innan hon kom till SÄS första gången 1994 som underläkare på dåvarande lungkliniken. 1995 började hon på rehabiliteringskliniken där hon också gjorde sin specialistutbildning.

Hon har också arbetat som konsultläkare på Arbetsförmedlingen, ST-läkare och sedan specialist inom allmänmedicin och distriktsläkare på Boda vårdcentral i Borås. 2008 kom Sara tillbaka till SÄS. Sedan 2011 är hon läkarchef och medicinskt ledningsansvarig på neuro- och rehabiliteringskliniken. 2007-2011 var hon ledamot i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och har även haft andra uppdrag kopplat till patientsäkerhet, värdegrund inom hälso- och sjukvård, etik och liknande frågor.

Sara Degerman Carlsson tillträder sin nya tjänst 1 april, inledningsvis på halvtid för att successivt kunna avveckla sitt nuvarande arbete. Hon efterträder Jerker Isacson som nyligen gått vidare till annan chefläkartjänst i Västra Götalandsregionen.

Kort om Sara

• Född 1965
• Bor i Borås, är gift och har fyra barn i åldrarna 18-28 år samt hund, katt och ett barnbarn.
• Är politiskt engagerad på riksnivå för Kristdemokraterna och har tidigare varit aktiv i kommunpolitiken i Borås i många år.
• Okänd talang? Jag har ett brinnande intresse av färg form, design och saker med en berättelse. Från orientaliska textilier till sakletare när andra behöver komplettera sin ärvda servis eller ha nytt soffbord hemma. Jag hittar saker andra inte visste att de behövde!

Kontakt
Sara Degerman Carlsson nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vården är trots bilden av sjukvårdens kris en plats där det ges oerhört mycket bra och god vård på rätt sätt.
Sara Degerman Carlsson