SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Anmälan gäller en patient som först sökte vård på sin vårdcentral i början på 2017 med smärtor i höften. Patienten fick fysioterapeutisk behandling. Den kompletterades med röntgenundersökning i april 2017, som bedömdes vara utan anmärkning.

Då ingen förbättring skett av hälsotillstånd sökte patienten åter läkare på vårdcentral i november 2017. Hen får en förnyad remiss för röntgenundersökning som visar på fraktur i tillväxtbrosket. Patienten remitteras akut till ortopedkliniken på SÄS.

Vid eftergranskning av de första röntgenbilderna antyder redan dessa fraktur i tillväxtbrosket. Den försenade diagnosen har inneburit ett lidande för patienten som hade kunnat undvikas, vilket är grunden för Lex Maria-anmälan.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada.  Chefläkaren anmäler händelsen enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria- förordningen.

Vårdgivaren (SÄS) gör en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria anmälningar ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning. Syftet är att öka patientsäkerheten.

 

Kontakt

Chefläkare Lars Rex, nås via pressjouren
Chefläkarstöd Katherina Hansson, nås via pressjouren 

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

 

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera