SÄS startar forskningsprojekt om Gröna korset

Gröna korset, som utvecklades på SÄS 2011, är en standard för sjukhusets patientsäkerhetsarbete och har väckt stort intresse nationellt. Nu startar SÄS forskningsenhet en serie studier för att utvärdera metoden på vetenskaplig grund.

Gröna korset är en enkel visuell modell. Varje dag fyller medarbetarna i olika färger i korset. Målet är att det ska bli helt grönt – ingen patient har fått eller riskerat att få några vårdskador under den gångna månaden.

Metoden ger också underlag till ett förbättringsarbete vars syfte är att öka patientsäkerheten och stärka patientsäkerhetskulturen. Frågan som ställs i SÄS nya forskningsprojekt är: lyckas den med det? Och i så fall: på vilket sätt?

Genom insamlad data sammanställs de verkliga effekterna av metoden och genom intervjuer med medarbetare fångas erfarenheter av metoden in.

– Metoden har snabbt blivit uppmärksammad, säger Ulrika Källman, som är forsknings- och utvecklingsledare på SÄS och huvudansvarig för forskningsprojektet. Nu vill undersöka om bilden av Gröna korset som ett effektivt verktyg kan bekräftas.

Katherina Hanson, utvecklingsledaren som varit med och utvecklat metoden, instämmer.

– Jag ser fram emot resultat från forskningen. Vi hoppas att det ska bekräfta vår positiva uppfattning – att medarbetarnas arbete med Gröna korset är positivt för patientsäkerheten och säkerhetskulturen.

Det slutgiltiga resultatet planeras presenteras under 2019.

Mer information
På SÄS webbplats finns en ”steg för steg”-beskrivning av metoden: http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/

SÄS projektgrupp
Ulrika Källman, forsknings- och utvecklingsledare (huvudansvarig för projektet)
Marie Rusner, forskningschef
Anneli Schwarz, forskningsledare
Stina Isaksson, forskningsledare
Katherina Hanson, utvecklingsledare
Sophia Nordström, utvecklingsledare
Kristina Johansson, vårdadministrativ sekreterare

Projektgruppen nås via SÄS pressjour.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media