Tillfälliga lokaler för BUP inför byggstart av psykiatrins kvarter

Nu flyttar barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på sjukhusområdet i Borås till tillfälliga lokaler inför byggstarten av psykiatrins kvarter. För patienterna innebär det att man hänvisas till andra byggnader i närheten.

Information om var de olika verksamheterna kommer att hålla till har gått ut till berörda patienter. På sjukhusområdet kommer skyltar utomhus att hjälpa till att hitta rätt.

Hit flyttar de olika verksamheterna

  • Neuropsykiatrisk mottagning (NP-mottagning): Samaritvägen 13, plan 2-4
  • Mellanvård: delar lokaler med vuxenpsykiatrin, ingång från gården på baksidan

  • Akutmottagning och vårdenhet: paviljong på gården på baksidan av vuxenpsykiatrin, intill helikopterplattan

NP-mottagningen flyttar tisdag 11 april. Mellanvården, akutmottagningen och vårdavdelningen flyttar under vecka 19. Övrig barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Borås och på andra orter berörs inte.

De tillfälliga lokalerna kommer att användas 2017-2019 då den nya vårdbyggnaden i psykiatrins kvarter är klar att tas i bruk. Den byggs på samma tomt som nuvarande BUP-byggnad, som rivs under sommarmånaderna för att ge plats åt den nya vårdbyggnaden.

Det innebär att denna del av sjukhusområdet kommer att bli en stor byggarbetsplats senare i år, särskilt eftersom även infektionskliniken strax intill börjar byggas ut i princip samtidigt. Planering pågår för att göra störningarna så lindriga som möjligt.

För mer information
Claes Westberg, projektledare Västfastigheter, 033-616 2667
Marianne Segenstedt, projektledare SÄS, 033-616 1357
Jenny Linder, vårdenhetschef NP-mottagning, 033-616 1684
Linda Axelsson Ödman, vårdenhetschef mellanvård, akutmottagning och vårdavdelning,
033-616 4894

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia