Torben Pihl utsedd till ny ekonomichef på SÄS

Torben Pihl har idag utsetts till ekonomichef för SÄS. Han är idag ekonomichef på Sahlgrenska universitetssjukhuset, område 5 där han också ansvarar för strategisk rådgivning när det gäller produktionskapacitet och produktionsnivåer.

- Vi är oerhört glada för rekrytering av Torben Pihl. Han är mycket kunnig, engagerad och intresserad av sjukvården. Dessutom har han en lång chefserfarenhet och gedigen kunskap om Västra Götalandsregionen, säger Kaarina Sundelin, tillförordnad sjukhusdirektör.

Torben Pihl är utbildad ekonom vid högskolan i Örebro och har tidigare arbetat som ekonomichef på Oslo universitetssjukhus.  Dessförinnan arbetade han som IT-chef inom Handelsbanken Norge.

- Att jobba som ekonomichef på ett sjukhus är komplext, spännande och roligt, säger Torben Pihl. Att dessutom får chansen att göra det på SÄS - som har ett väldigt gott renommé som process - och kvalitetsstyrt sjukhus - ser jag verkligen fram emot.

- Jag hoppas att mina erfarenheter och tankar kan, tillsammans med övriga staben och verksamheterna, bidra till att invånarna i Västra Götaland får den vård man har behov av.  Det kommer att krävas en rejäl insats och den utmaningen antar jag gärna.

Torben Pihl efterträder Anna-Karin Jernberg som gått vidare till annat chefsuppdrag inom Västra Götalandsregionen. Han börjar sitt nya jobb på SÄS 1 december.

Torben Pihl nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att jobba som ekonomichef på ett sjukhus är komplext, spännande och roligt.
Torben Pihl, ny ekonomichef