Alla SÖDRAs massabruk EMAS-registrerade

Alla SÖDRAs massabruk EMAS-registrerade De flesta jämförelsetal pekar på att SÖDRAs massabruk i Mönsterås är världens mest miljövänliga i sitt slag. Nu finns dessutom ett verktyg som garanterar att bruket kommer att fortsätta på den inslagna vägen och genomföra ständiga förbättringar. Som det sista av SÖDRAs tre massabruk har Mönsterås Bruk nu blivit godkänt enligt EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning EMAS. Det är de senaste årens omfattande utbyggnadsprojekt som gjort processen något senare i Mönsterås än vid systerbruken i Värö och Mörrum, där EMAS- registreringarna var klara redan i december 1997 respektive i maj 1998. - Att en EMAS-registrering trots detta nu är klar också i Mönsterås måste ses som en stark prestation från de anställdas sida, säger SÖDRAs miljörevisor Jan Malmström. Hela industridelen inom SÖDRAs massaproducerande bolag Södra Cell har nu miljöledningssystem med full insyn för allmänheten. Jämfört med det något vanligare miljöledningssystemet ISO 14001 går EMAS ett steg längre i och med kravet på en årlig, offentlig miljöredovisning som ska finnas tillgänglig för allmänheten. - Eftersom vi tycker att allmänhetens förtroende är viktigt valde vi från SÖDRAs sida tidigt EMAS av just detta skäl, förklarar Jan Malmström. Att EMAS-registreringen nu är klar i Mönsterås och att brukets samlade utsläppsvärden är bland de absolut lägsta i världen innebär inte att ledningen sätter sig ner och tycker att miljöarbetet är klart. - För att få behålla en EMAS-registrering krävs att man hela tiden tänker framåt, säger brukets platschef Ulf Johansson. - Nya, tuffa mål och ständiga förbättringar är ett grundläggande villkor i hela systemet. Det räcker inte att snegla på de gränsvärden som myndigheterna satt upp. Den svenska versionen av EMAS-förordningen trädde i kraft i april 1995 och i Sverige finns i dag sammanlagt 175 EMAS-registreringar. 11 av dessa gäller enheter inom SÖDRA. Förutom de tre massabruken inom Södra Cell är fem av sex sågverk inom Södra Timber i dag EMAS-registrerade. När EMAS- förordningen i augusti 1998 utökades till att omfatta också bland annat jord- och skogsbruk blev SÖDRA först i världen med att registrera en skogsregion, Region Nord. Tre av SÖDRAs fem skogsregioner har nu hunnit bli EMAS-registrerade. För ytterligare information: Jan Malmström 0470 - 89000, 070 - 5369454 Ulf Johansson 0499 - 15000, 070 - 5952840 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar