Anders Wahrolén ny vd i SÖDRA

Anders Wahrolén ny vd i SÖDRA Skogskoncernen SÖDRA har till ny verkställande direktör tillika koncernchef utsett Anders Wahrolén. Han är i dag vd för ABB Contracting. Han tillträder sin tjänst vid SÖDRA under våren. Anders Wahrolén är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har tillbringat i princip hela sitt yrkesverksamma liv inom ABB-koncernen. 1970 började han på ABB Fläkt i Växjö där han innehaft en rad olika befattningar, bl a som produktionschef och divisionschef för fläktar. Åren 1989-95 var han vd och fördubblade ABB Fläkts omsättning från 1 till 2 miljarder kronor. I den funktionen har han också haft affärsmässiga förbindelser med SÖDRAs massabruk. Mellan 1995 och 1997 var Anders Wahrolén vd för ABB Installation och från 1998 vd för ABB Contracting som består av fem dotterbolag och sju installationsdivisioner med totalt 3 500 anställda och en omsättning på 4 miljarder kronor. Wahrolén har erfarenhet från såväl interna som externa styrelseuppdrag. - Det är ett spännande uppdrag att få bli koncernchef för SÖDRA som just nu befinner sig i en bra utveckling och som står inför ett flertal viktiga strategiska beslut. SÖDRAs dotterbolag fungerar väl och för mig blir uppgiften nu att samordna alla koncernens resurser så att vi kan erbjuda bästa nytta åt våra medlemmar, de 33 000 medlemmar som utgör SÖDRA, säger Anders Wahrolén som är född och uppväxt i Grimslöv strax söder om Växjö. - Vi har rekryterat en vd som har erfarenhet av ledarskap i en stor organisation där frågeställningarna ofta är komplexa. Han är omvittnat beslutskraftig och en god motivatör som kan få ut det bästa av olika delar i ett företag. Det visar inte minst de ekonomiska resultat som han presterat i sina olika vd-befattningar. Han har dessutom kompetens från både produktion och försäljning, säger Lars-Eric Åström, styrelseordförande i SÖDRA. Anders Wahrolén är 56 år, gift med Ingrid, verksam inom Vuxenskolan och har två vuxna barn. Han är i dag bosatt i Stockholm och skall flytta till Växjö. Ytterligare information: Lars-Eric Åström, 0470 - 89 000 Foto (och text) finns på SÖDRAs hemsida www.sodra.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar