Brand vid Unneforssågen

Brand vid Unneforssågen En brand utbröt tidigt på lördagsmorgon vid Södra Timbers sågverk, Unneforssågen, utanför Hestra. Ingen människa kom till skada, men de materiella skadorna blev omfattande. Justerverket brann ner till grunden och hyvleriet skadades delvis. Övriga delar är oskadade. Branden upptäcktes klockan 5.15 på lördagsmorgonen. Lågor slog då ut från matsalen som ligger i anslutning till justerverk och hyvleri. Flera brandkårer larmades och var på plats inom tio minuter. Brandens omfattning kunde begränsas tack vare den snabba insatsen. Totalt kämpade 40 man med att få branden i justerverket under kontroll och att hindra elden från att sprida sig till övriga byggnader. Torkar och magasin var i farozonen men räddades. Klockan 10.00 var branden under kontroll. Vid det laget var justerverket helt nerbrunnet, av maskinerna återstod endast skrot. Väggen mellan justerverket och hyvleriet stoppade branden från att sprida sig till hyvleriet, men väggen har fått stora skador. Hyvleriet måste dock saneras, men kan troligtvis köras igång igen inom kort. Arbetet inriktas nu i det korta perspektivet på att säkra utlovade leveranser, bland annat genom samarbete med närliggande sågverk och med övriga sågverk inom Södra Timber. Vidare påbörjas också arbetet med att planera för den fortsatta produktionen vid Unneforssågen på lite längre sikt. ........................................................................ Upplysningar: Torbjörn Björstrand, vd för Södra Timber, 0705 - 80 25 99 Olle Söderlind, chef för Unneforssågen, 0705 - 66 90 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/02/20011202BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/02/20011202BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar