Delinvesteringar för 72 miljoner till Mönsteråssågen

Delinvesteringar för 72 miljoner till Mönsteråssågen Skogskoncernen SÖDRA har upphandlat justerverk, vidareförädling och transformatorer för totalt 72 miljoner kronor till det nya sågverket i Mönsterås. Leverantörer är Renholmens Mekaniska Verkstad i Byske, Viking in Nora AB och ABB Kraft i Jönköping. På byggarbetsplatsen i Mönsterås påbörjas under vecka 43 stomresning av såghus och råsortering. SÖDRA-koncernen med sitt dotterbolag Södra Timber AB investerar 520 miljoner kronor i ett helt nytt sågverk i Mönsterås. Det nya sågverket blir Sydsveriges största med en kapacitet på 300 000 kubikmeter. Sågverket ska stå klart hösten 1999. Mönsteråssågen har beställt en justerverksanläggning av Renholmens Mekaniska Verkstad för 37 miljoner kronor. Anläggningen ska integreras med en hyvellinje i den del som ska behandla virket efter torkarna. Anläggningen är utrustad med 25 planfack, för skonsam hantering av virket. Anläggningen är också utrustad med hållfasthetssortering och ergonomiskt utformade och miljöanpassade operatörsplatser. Kapaciteteten uppgår till 120 bitar per minut. Mönsteråssågen har även upphandlat vidareförädling och presspaketeringslinjer för torkat virke. Leverantör blir Viking in Nora AB. Anläggningen kostar 30 miljoner kronor. Leveransen omfattar i huvudsak två paketintag, hyvelinmatare och kapnings- och sorteringsutrustning samt paketläggare. I leveransen ingår dessutom en del kringutrustning samt separat presspaketering från justerverk och hyvellinjer. ABB Krafts leverans består av 10 kV ställverk och transformatorer. ABBs mellanspänningsställverk är marknadsledande när det gäller person- och driftsäkerhet. Kostnaden för utrustningen uppgår till fem miljoner kronor Pågående arbeten på byggplatsen är grundläggning och uppförande av byggnader för såghus och råsortering, grundläggning för torkar och mark och VA-arbeteten samt kabeldragning. Nära förestående upphandling är biprodukter, byggnader för vidareförädling och justerverk samt fordon. Ytterligare upplysningar projektchef Olof Johansson, 0499-15 910, 010-239 13 80 eller inköpschef Lars-Erik Antonsson, 0499-15 917, 070-598 92 23. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00170/Vidareförädling.doc

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar