Föreningsstämma med Södra Skogsägarna: SÖDRA premierar certifierat virke

Föreningsstämma med Södra Skogsägarna: SÖDRA premierar certifierat virke Skogskoncernen SÖDRA inför en premie för certifierat virke på 10 kr kubikmetern för sågtimmer och 5 kr för massaved. Det kunde styrelseordföranden Lars-Eric Åström meddela vid SÖDRAs föreningsstämma i Falkenberg på tisdagen. - Totalt är det inte småpengar vi investerar i miljön. Därför är det med förvåning jag tar del av Naturskyddsföreningens analys av certifieringsläget, sa Åström och citerade: "Skogsägarföreningarna bör aktivt medverka till att deras medlemmar får möjlighet att tillgodogöra sig FSC-certifieringens marknadsfördelar. De hemsnickarade certifieringssystem man för närvarande ägnar sig åt att utveckla har mera drag av sturig protest . än seriös omsorg om medlemmarnas långsiktiga väl". - Naturskyddsföreningens ledning måste vara medveten om att slängiga och osakliga uttalanden från deras sida medverkar till att sprida misstro mot svenskt skogsbruk och därmed mot våra produkter. Effekten blir ökad press på lönsamheten för redan hårt trängda jord- och skogsbrukare och snabbare avfolkning av landsbygden. Den som vill värna om öppna landskap och biologiskt värdefulla miljöer borde fundera på hur deras agerande påverkar människors möjligheter och lust att bo kvar. I sitt tal vid stämman konstaterade koncernchefen Helge Eklund att fjolårets problem för trävaror och pappersmassa var en följd av för stor produktion och därmed låga priser. Under 1999 har priserna på massa dock börjat röra sig uppåt. - Jag tror att prishöjningarna kan fortsätta efter sommaren och det behövs för att komma tillbaka till lönsamhet i industrin. Min bedömning är att vi i slutet av året har priser som närmar sig 600 dollar per ton, sa Eklund. Han förutskickade samtidigt forsatta förluster för sågverken och pekade på behovet av rätt avvägda timmerpriser och åtgärder som möjliggör en utveckling av branschen. Helge Eklund berörde också SÖDRAs expansionsplaner på massasidan, där olika massabruk studeras för eventuellt förvärv. Inga förslag finns ännu för styrelsen att ta ställning till. Kapitalförsörjningen är en viktig punkt när det gäller att fullfölja strategierna. Helge Eklund pekade på de möjligheter som nu öppnas för medlemmarna att tillskjuta kapital genom s k förlagsinsatser. Det innebär att pengar som den vägen flyter in i företaget räknas som eget kapital och därmed ger ökat ekonomiskt handlingsutrymme. - Självklart avser vi att erbjuda villkor som blir förmånligare än exempelvis normalt sparande, framhöll Helge Eklund och uppmanade medlemmarna att medverka. - Om ni vill att SÖDRA ska utvecklas så är detta ett sätt för er som ägare att hjälpa till. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar