Helge Eklund lämnar SÖDRA

Helge Eklund lämnar SÖDRA SÖDRAs styrelse och koncernens verkställande direktör Helge Eklund har kommit överens om att Eklund lämnar SÖDRA vid årsskiftet. Det innebär att rekryteringen av ny vd har inletts. Efter en flerårig period med tunga och framtidsinriktade investeringar går nu SÖDRA in i en ny fas. Denna kommer mera att handla om produktivitets- förbättring och effektivisering av koncernens verksamhet. Detta utesluter dock inte utökningar inom företagets nuvarande kärnverksamheter. - Vi har gjort bedömningen att den förändrade fokuseringen gör att SÖDRA behöver en vd med något annan profil än Helge Eklund. Han har utfört ett mycket professionellt och gott jobb för SÖDRAs ägare, säger Lars-Eric Åström, ordförande i SÖDRAs styrelse. Helge Eklund kom till SÖDRA 1986 som chef för dåvarande cellulosadivisionen. När denna 1992 ombildades till ett helägt dotterbolag inom SÖDRA-koncernen blev Eklund dess verkställande direktör. Under hans ledning inledde SÖDRAs massabruk omställningen till klorfri produktion och påbörjade ett massivt investeringsprogram, främst vid Mönsterås Bruk. Vid årsskiftet 1995-96 tog Helge Eklund över som vd för moderföretaget och som koncernchef. Inriktningen på kraftig expansion av massatillverkningen fortsatte med resultat att SÖDRA i dag är världens största tillverkare av blekt barrsulfatmassa för avsalu. Helge Eklunds avtal ger honom rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månads- löner, dvs 3,6 miljoner kr, förutom lön under uppsägningstiden som är 12 månader. Styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera en efterträdare. Tills vidare upprätthålls posten som vd i moderföretaget av skogsdivisionens chef Kenth Ohlsson medan styrelseordföranden Lars-Eric Åström även är koncernchef. ............................... Vid önskemål om intervju med styrelseordförande Lars-Eric Åström, kontakta presschef Jan Petersson, 0470-89 468. E-mail: jan.petersson@sodra.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar