Miljövänlig färg på SÖDRAs fartyg

Miljövänlig färg på SÖDRAs fartyg Skogskoncernen SÖDRA tar nu ytterligare ett steg i arbetet att miljöanpassa sina transporter. Den här veckan får ett av företagets transportfartyg en ny, miljövänlig bottenfärg istället för den giftiga som är vanlig på fartyg i allmänhet. Transportbolaget Södra Shipping har redan tidigare gjort stor ansträngningar för att förbättra miljön till sjöss. Förra hösten sjösattes världens första fraktfartyg med katalysator, som reducerar utsläppen av kväveoxid med 95 procent. Strax efter årsskiftet kommer bolaget också att bli först i världen med att ha utrustat hela sin flotta, bestående av tre fartyg, med katalysatorer. Sedan 1997 går dessutom alla fartygen på lågsvavlig olja. Nu tas alltså nästa steg i miljöarbetet och den här gången handlar det om färg. Den färg, som hittills vanligen använts för bottenmålning av fartyg, har visat sig vara skadlig ur miljösynpunkt. Giftiga ämnen, bland annat zink, löses ut och hamnar i vattnet. Dessutom avger färgen gift till luften i samband med själva målningen. I Japan, med mycket sjötrafik och trånga vatten, är denna typ av färg redan förbjuden och därifrån kommer nu en ny, miljövänlig ersättning. I Europa är den nya, giftfria färgen ännu så länge sällsynt. Svenska Sjöfartsverket har dock använt den till en del av sina lotsbåtar. - Denna nya typ av färg kostar något mer än den gamla, men vi tycker det är viktigt att pröva den och förhoppningsvis på sikt gå över till att använda den på alla våra fartyg, säger Södra Shippings vd, Jan Gyllén. Bottenfärgens egenskaper är viktiga. Färgen ska klara nötning av is och helst också avvisa beväxning av alger och liknande. Enligt förhandsuppgifter ska den nya färgen, som är baserad på koppar, klara dessa krav bättre än den gamla. Det blir Södra Shippings näst nyaste fartyg, Forester, som först får den nya färgen. Det sker i samband med fartyget den här veckan läggs på varv för en regelbunden översyn, vilken pågår under cirka tio dagar. Under denna översyn kommer också Forester att få sin katalysator installerad. - Efter ett halvår kan vi utvärdera den nya färgens kvalitet och därefter förhoppningsvis helt gå över till den, säger Jan Gyllén. Miljömyndigheterna inom EU har sedan en tid uppmärksammat problemet med giftig bottenfärg på fartyg och mycket talar för att ett förbud mot den gamla typen av färg på sikt kommer att införas i Europa, liksom i Japan. ..................... För mer information: Jan Gyllén, vd Södra Shipping, 0470/89412, 070/328 94 12. Jan Malmström, miljörevisor, 0470/89257, 070/536 94 54. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar