Ny vd för Södra Cell

Ny vd för Södra Cell Leif Brodén har utsetts till ny verkställande direktör för Södra Cell AB. Brodén är 38 år, civilekonom, gift och bosatt i Karlstad. Sedan 1994 är han marknadsdirektör inom Stora Paperboard med placering i Gruvön. Under åren 1989-1994 bodde han i Australien, där han var vd för Scanpac Pty Ltd. Dessförinnan har han varit marknads- och försäljningschef inom Elof Hansson respektive Stora Billerud. Leif Brodén tillträder sin tjänst på Södra Cell omkring den 1 januari 1999. Ytterligare information: Nils-Erik Fransson, personaldirektör, 0470/89000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00270/bit0001.doc

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar