Ny VD för Södra Timber

Ny VD för Södra Timber Sonny Schön, 47 år, har utsetts till ny verkställande direktör för Södra Timber, som ingår i SÖDRA-koncernen. Han tar över efter Håkan Björklund som av privata skäl avgår som vd men stannar kvar inom koncernen fram till sin pensionering 2001. Schön tillträder vd-tjänsten i augusti-september i år. Sonny Schön är civilingenjör och kommer närmast från ingenjörsfirman J Mared AB i Huskvarna där han är verkställande direktör. Företaget är verksamt inom maskinbranschen med den träbearbetande industrin som kund. Schön har dessutom ett förflutet inom skogskoncernen Munksjö där han haft ansvar för sågverken samt marknadsföringen av elektrotekniska papper. Skiftet på vd-posten i Södra Timber kommer vid en tidpunkt då SÖDRAs såg- verksamhet står inför kraftig expansion. I höst är det nya sågverket vid Mönsterås Bruk klart att tas i drift. Samtidigt genomförs investeringar vid företagets fem övriga sågverk för att öka produktionen. Sammanlagt kommer Södra Timber därmed att få en produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter sågade trävaror per år. Det pågår även ett intensivt utvecklingsarbete med produkter som nya typer av byggsystem, bjälklag, väggar, ljudreglar, golvbrädor och bullerplank. Produkterna kräver en aktiv marknadsföring och därför har marknadsföringsorganisationen förstärkts. Södra Timber har inlett ett effektiviseringsprogram. Hela verksamheten ses över för att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Målet är att minska kostnaderna för att kunna hävda sig bättre i konkurrensen. ..................................... Bild på Sonny Schön finns nedladdningsbar för tryck på SÖDRAs hemsida. Adress: http://www.sodra.se/mediaservice/sonny_schon.htm Upplysningar: Helge Eklund, koncernchef, 070 - 592 69 19 Nils-Erik Fransson, personaldirektör, 0470 - 89 000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00040/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00040/bit0002.doc

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar