Oförändrade priser på massaved

Oförändrade priser på massaved Skogskoncernen Södra behåller de nuvarande priserna på massaved för perioden 1 januari - 30 april 2002. Det betyder att barrmassaved även fortsättningsvis betalas med 225 kronor per m3fub och lövmassaved med 235 kr per m3fub. - Vår bedömning är full produktion i massafabrikerna och ett stort råvarubehov. För närvarande råder balans mellan tillgång och efterfrågan på råvara. För att bibehålla detta har priserna förlängts, kommenterar Kenth Ohlsson, chef för Södras skogsdivision Södra Skog. - Vi vill ge tidigt besked om priserna eftersom det underlättar skogsägarens planering. Därmed skapas förutsättningar för kontinuerlig virkeskontraktering och ett jämnt virkesflöde till industrin. ....................................................... Upplysningar: Kenth Ohlsson, 0470 - 89 000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00600/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar