Provkörningar vid Mönsteråssågen

Provkörningar vid Mönsteråssågen SÖDRA-koncernen med sitt dotterbolag Södra Timber AB investerar 520 miljoner kronor i ett helt nytt sågverk i Mönsterås. I mitten av maj tas den första anläggningen, timmerinmätningen, i drift för provkörningar av de första timmerleveranserna till sågen. Produktionen kör igång i augusti. Nu börjar den nya Mönsteråssågen att ta form på allvar. Alla byggnader är klara och maskinmontagen pågår för fullt. I maj påbörjas provkörningen av utrustningen. Först ut är timmerinmätningen. Virkesmätarna var på plats i slutet av april och 250 kubikmeter virke ska nu provköras i den nya timmerinmätningen. Vissa funktioner i råsorteringen testas också. All utrustning kommer sedan att prov- köras i juni och juli. Rekryteringsarbetet går planenligt. All underhållspersonal, åtta personer, är på plats och deltar i maskinmontagen. Totalt ska 50 driftoperatörer anställas till starten i augusti och ytterligare tio ska anställas vid årsskiftet. 21 av dessa tjänster är redan tillsatta. Totalt får sågen 80 anställda inklusive försäljningspersonal och administration. Ytterligare upplysningar: Projektchef Olof Johansson, 0499-150 00 eller mobil 070-559 13 80. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar