Sänkta priser på gran och bok

Sänkta priser på gran och bok Skogskoncernen SÖDRA sänker priserna för gran- och bokmassaved med 20 kronor kubikmetern. De nya priserna som gäller från årsskiftet blir 250 kronor för gran och 270 kr för bok. Anledningen till prissänkningen är den svaga skogskonjunkturen. Priserna för slutprodukterna är fortfarande under press och virkesförbrukningen mindre än beräknat. Andra inköpare av gran och bokmassaved i södra Sverige har tidigare genomfört likartade sänkningar av massavedspriserna. SÖDRAs sänkning är en anpassning till de nya prisnivåerna. För SÖDRAs övriga massavedssortiment ligger nu gällande priser fast till dess att innevarande prisperiod går ut den 28 februari. Övriga upplysningar: Kontakta Kenth Ohlsson, chef för Södra Skog, 0470-89 000 eller mobil 010-10 07 85. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar