Södra Cell storsatsar på forskning och utveckling

Södra Cell storsatsar på forskning och utveckling Styrelsen för Södra Cell har ställt sig bakom ett förslag som innebär en ökning av dagens FoU-resurser med över 50 procent på årsbasis. Avsikten är att etablera ett världsledande och högattraktivt forskningscenter vid Södra Cell Värö. Förslaget innebär att dagens FoU-enheter vid Södra Cell Mörrum och Södra Cell Tofte flyttas över till den nya enheten. Samtliga anställda kommer att erbjudas flytta med. Styrelsen har uppdragit åt vd att MBL-förhandla med berörda fackliga organisationer. Det nya forskningscentrat kommer att kunna presenteras i maj 2004 och beräknas stå klart under sommaren 2005. Ytterligare information: Leif Brodén, vd Södra Cell, 070/558 94 26 Karin Emilsson, FoU-direktör, 070/578 72 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar