Södra förvärvar aktier i Jabo Träprodukter AB

Södra förvärvar aktier i Jabo Träprodukter AB Skogskoncernen Södra har förvärvat aktier i Jabo Träprodukter AB (publ) motsvarande 5,8 procent av aktiekapitalet och 12,4 procent av rösterna. - Genom vårt dotterbolag Södra Timber AB är Södra den största aktören inom sågade trävaror i Sydsverige och förvärvet av aktierna i Jabo Träprodukter ger möjlighet att ytterligare delta i utvecklingen av branschen. Jabo har bland annat ett intressant sortiment av konsumentprodukter där tillväxten är god, säger Södras koncernchef Anders Wahrolén. Förutom det helägda dotterbolaget Södra Timber AB innehar Södra- koncernen sedan tidigare en minoritetspost i Mindab, som är ett av Sveriges största träindustriföretag med huvudsaklig verksamhet i Mellansverige. Ytterligare information: Anders Wahrolén, koncernchef, 0470 - 890 00 Sven-Eric Petersson, informationschef, 0470 - 890 00, 070 - 207 53 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT01200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT01200/bit0001.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar