SÖDRA höjer lövmassapriset

SÖDRA höjer lövmassapriset Skogskoncernen SÖDRA höjer priset för lövmassa med 45 euro per ton. Det nya priset blir därmed 580 euro och gäller från 1 december till och med första kvartalet 2000. - SÖDRA är ingen ledande aktör på lövmassamarknaden. Men nu följer vi de dominerande eukalyptusproducenterna i Sydamerika som aviserat prishöjningar. Pappersmarknaden präglas av mycket stor efterfrågan på lövmassa, säger Ulf Edman, marknadsdirektör på SÖDRAs massaatillverkande dotterbolag Södra Cell. SÖDRA tillverkar i dag drygt 300 000 ton lövmassa per år vid sina bruk i Mönsterås och Mörrum. Värö Bruk producerar däremot enbart barrmassa. Total massakapacitet i SÖDRA är 1,5 miljoner ton per år. SÖDRA slår vidare fast att det nyligen aviserade nya priset för barrmassa, 630 dollar per ton, ska gälla första kvartalet 2000. Upplysningar: Ulf Edman, marknadsdirektör Södra Cell, 070 - 677 87 69. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar