SÖDRA i största lettiska industrisatsningen

SÖDRA i största lettiska industrisatsningen Skogskoncernen SÖDRA deltar i den hittills största industrisatsningen i Lettland. SÖDRA har tillsammans med finska Metsäliitto och den lettiska staten bildat ett projektbolag för ett eventuellt massabruk. Syftet med bolaget - Baltic Pulp - är att utreda förutsättningarna för en fabrik på cirka 600 000 årston pappersmassa. SÖDRAs och lettiska statens andelar i projektbolaget uppgår till 33 procent vardera medan Metsäliitto får 34 procent. Den lettiska andelen utgörs bland annat av skogsmark och avverkningsrätter som tillförs bolaget. SÖDRA och Metsäliitto har en längre tid diskuterat att satsa gemensamt på massatillverkning i Lettland, där råvarusituationen är mycket god. Den lettiska staten har också varit angelägen att få projektet till stånd. Vid en ceremoni i Riga på torsdagen undertecknade de tre parterna ett samarbetsavtal. Det nya projektbolaget får nu i uppdrag att fortsätta och slutföra utredningen. Den ska vara klar senast 2002 då intressenterna beslutar om bruket ska byggas. - De senaste åren har vi utrett flera framtidsprojekt. De nysatsningar som diskuterats i exempelvis Tyskland kan inte jämföras med den nu aktuella. Vi talar om ett massabruk med en självförsörjningsgrad av fiber på bortåt 60 procent. Det är en överlägsen industriell möjlighet, säger Lars-Eric Åström, tf koncernchef och styrelseordförande i SÖDRA. Leif Brodén, vd för SÖDRAs massaproducerande dotterbolag Södra Cell, framhåller att SÖDRA genom engagemanget i Lettland visar att man tar ansvar för den europeiska massaindustrins struktur. - Detta är en tydlig signal till våra kunder att vi vill utvecklas i takt med dem när utbyggnaden av pappersindustri utan egen massatillverkning går vidare. Våra analyser pekar på en fortsatt ökning av efterfrågan på pappersmassa med tre procent årligen. Det betyder att den tillkommande kapaciteten i Lettland som vi nu ska utreda kommer väl in i ett långsiktigt perspektiv, säger Brodén. Kenth Ohlsson, tf vd för SÖDRA, säger att det finns fördelar med att Lettland får möjlighet att förädla sitt växande fiberförråd inom landets egna gränser. - Tillsammans med Metsäliitto har vi erfarenheter som kan hjälpa till att strukturera uppbyggnaden av de skogliga aktiviteterna. Det kommer att kräva resurser och kunskap som vi kan bidraga med, säger Kenth Ohlsson. Det nu bildade projektbolaget ska utreda förutsättningarna för ett nytt massabruk - lokalisering, fiberförsörjning, marknad, teknik, miljö etc. En lokalisering som diskuterats är Jekabpils, cirka 15 mil sydöst om Riga vid floden Daugava. Totalkostnaden för projektet beräknas till 7 miljarder kronor. SÖDRA är en av världens största massatillverkare med en kapacitet på 1,5 milj ton vid sina tre bruk i Mönsterås, Mörrum och Värö. Dessutom utreds nu ett samgående med norska Tofte och Folla, vilket medför att kapaciteten ökar med ytterligare 500 000 ton. SÖDRA ägs kooperativt av 33 000 skogsägare i södra Sverige. Metsäliitto är ett av Europas största skogs- företag med en omsättning motsvarande ca 50 miljarder kronor. Det ägs av 120 000 finska skogsägare och har sin operativa verksamhet inom massa- och pappersindustrin i dotterbolagen Metsä-Serla, Metsä Tissue och Metsä- Botnia. Upplysningar: Lars-Eric Åström, 0470 - 89 000, 070 - 666 41 60 Leif Brodén, 0470 - 89 000, 070 - 558 94 26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar