SÖDRA och Mellanskog utreder sågverkssamarbete

SÖDRA och Mellanskog utreder sågverkssamarbete SÖDRA och Mellanskog utreder ett industriellt samarbete. Utredningen avser förutsättningarna för samverkan mellan de båda skogsägarföreningarnas respektive sågverksbolag, Södra Timber AB och Mellanskog Industri AB. En studie har påbörjats om eventuella samordningsfördelar när det gäller produktion och marknadsföring. Bakgrunden till utredningen är situationen för den svenska sågverksnäringen. Såväl i Sverige som internationellt sker en snabb förändring, och stora europeiska konkurrenter har dykt upp på marknaden. - Det är nu nödvändigt med strukturgrepp även inom den svenska sågverksbranschen, säger Helge Eklund, koncernchef i SÖDRA. Samtalen mellan oss och Mellanskog är ett led i en allt snabbare förändringsprocess inom den traditionella basindustrin. Våra medlemmar får 70 procent av sina skogsinkomster från sågtimret. Därför är det nödvändigt för skogsägarrörelsen att stärka sina positioner på trävarumarknaden. - Mellanskog har arbetat intensivt med att strukturera sin industri och har under kort tid genomfört omfattande investeringar i sågverksrörelsen. Investerings- och struktureringsperioden i Mellanskog Industri AB närmar sig nu sitt slut och vi ser det därför som naturligt att i samtal med SÖDRA söka finna vägar för att ytterligare stärka skogsägarnas träindustri, säger Conny Jansson, koncernchef i Mellanskog. Södra Timber AB driver i dag sex sågverk i Götaland med en total produktion på 600 000 kubikmeter sågade trävaror. Ett sjunde sågverk håller på att uppföras i Mönsterås. När det tas i drift nästa höst uppgår Södra Timbers kapacitet till drygt en miljon kubikmeter, varav hälften förädlas. Södra Timber omsätter för närvarande 1,1 miljard kronor. Mellanskog Industri AB har sju sågverk i Svealand och södra Norrland med en produktion på 650 000 kubikmeter. Dessutom bedrivs vidareförädling i form av ca 200 000 kubikmeter hyvlade produkter samt produktion av limträbalk och ämnen. Mellanskog Industri AB omsätter för närvarande 1,5 miljarder kr. .............................. Upplysningar: Helge Eklund, koncernchef, SÖDRA, 070 - 592 69 19 Conny Jansson, VD, Mellanskog, 070 - 535 94 56 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar