Södra redovisar vinst för nio månader

1998-10-29 SÖDRA redovisar vinst för nio månader Skogskoncernen SÖDRA redovisar en vinst på 114 MSEK för årets nio första månader. Resultatnivån har påverkats av låga priser på pappersmassa och sågade trävaror. Försäljningen uppgick under januari-september till 5 644 MSEK (5 691). Resultatet efter finansnetto sjönk till 114 MSEK (471). Fjolårets resultat inkluderade en vinst på 216 MSEK från en leasingtransaktion. Avkastningen på sysselsatt kapital var 6 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Koncernens soliditet ligger stabilt på 55 procent. Antalet anslutna medlemmar uppgår till 31 498, en ökning med 120 sedan årsskiftet. Den anslutna skogsarealen har ökat med drygt 2 000 hektar till 1 735 000 hektar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar