Södra Skogsenergi entledigar vd

Södra Skogsenergi entledigar vd Sören Romberg, verkställande direktör för SÖDRA-koncernens bioenergibolag Södra Skogsenergi, lämnar sin befattning. Bolagets organisation och arbetsformer ska ses över och resultatet av denna utredning avgör hur vd- frågan ska lösas. - Sören Romberg har under sina tio år som vd satt sin prägel på Södra Skogs- energi och utvecklat bolaget. Nu vill vi förutsättningslöst utreda verksamheten inom Skogsenergi i ett koncernperspektiv och det vill vi göra med frihet i vd-frågan, säger C-G Liderfelt, ordförande i Södra Skogsenergi. Sören Romberg, 55, tillträdde som vd för Södra Skogsenergi 1990. Det är i dag ett av landets största bioenergiföretag med en omsättning på drygt 200 miljoner kronor. Bolaget tillverkar biobränslen i form av skogsflis, pellets, briketter, träpulver och torv och har 30-talet anställda. Huvudkontoret ligger i Ronneby. Största kundgrupper är kommunala värmeverk samt industrier, sjukhus och skolor. Vice vd Benny Gadd tar nu över vd-posten tills vidare. Sören Romberg kommer även fortsättningsvis att företräda SÖDRA inom det näringspolitiska området vad gäller bioenergi, t ex statliga utredningar och kontakter med högskolor och universitet. ........................... Upplysningar: C-G Liderfelt, ordförande i Södra Skogsenergi, 010 - 293 03 76, 0381 - 340 32. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar