Södra Timber får energipris

Södra Timber får energipris Skogskoncernen SÖDRA med dotterbolaget Södra Timber har vunnit Energimyndighetens EKO-pris 1999. Södra Timber har lyckats sänka energinotan på Värösågen i Varberg med en halvmiljon kronor om året. Bolaget har installerat ett styrsystem för luftpumpar för en miljon kronor. Värösågen har lyckats att sänka energiförbrukningen med 1 400 MWh per år, en kostnadsbesparing på en halv miljon kronor. Det finns möjligheter att spara ytterligare 100 000 kronor om året. Energinotan har sänkts genom att sågen har installerat ett styrsystem för luftpumpar. Dessutom har personalen blivit mer medveten om energibesparing, t ex vid raster och produktionsstörningar. Värösågen har satt upp ett långsiktigt energimål att minska elförbrukningen från 94 kWh per kubikmeter producerad vara till 80 kWh senast 2002. I dag ligger sågen på 82 kWh per kubikmeter. Företaget arbetar enligt miljöledningssystemet EMAS och har utbildat personalen i miljö- och energifrågor. Energimyndigheten driver ett projekt, EKO-energi, som ska hjälpa företag att minska sin energianvändning. Energimyndigheten vill lyfta fram och sprida kunskap om det som uträttas i företagen. Därför har man instiftat en årligen återkommande utmärkelse , EKO-energipriset. I projektet EKO- energi deltar ett 30-tal företag. Södra Timber vann priset i konkurrens med åtta företag som gick till final. Södra Timber producerar och förädlar trävaror vid sex sågverk, varav Värösågen är ett. Södra Timbers kapacitet uppgår till 830 000 kubikmeter sågade trävaror. .................................. Ytterligare upplysningar: Sonny Schön, vd Södra Timber, 0470-89 000, mobil: 070-20 55 468, eller Lars Woxneryd, miljöansvarig Södra Timber, 0474-484 15, mobil: 070-627 13 94. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar