SÖDRA utbildar skogsrevisorer

SÖDRA utbildar skogsrevisorer Nu drar SÖDRA igång sin interna utbildning av skogsrevisorer. I ett första skede utbildas 14 personer. Deras uppgift blir att dokumentera hur de medlemmar som certifierat sin skog enligt SÖDRAs standard för skogscertifiering fullgör sina åtaganden. Varje medlems bidrag är mycket viktig för SÖDRAs trovärdighet på marknaden. SÖDRAs certifieringsarbete rullar på i ett högt tempo. Skogsföretaget införde en frivillig certifiering av medlemmarnas skogar den 1 juli 1998 för att förbättra naturhänsynen i skogen och öka trovärdigheten på marknaden. Efter drygt ett och ett halvt år har över 600 000 hektar av medlemmarnas skogar certifierats. En tredjedel av råvaran till Södra Cells massabruk och Södra Timbers sågverk kommer nu från certifierade fastigheter. Samtidigt som skogscertifieringen pågår för fullt har det nu blivit dags för revision av de certifierade fastigheterna. Denna sker i två steg - först en intern revision och sedan en extern. I samband med att skogsägaren tecknar ett certifieringsavtal med SÖDRA godkänner denne att kontroll av fastigheten får ske. Och nu utbildar SÖDRA en första omgång ev egna skogsrevisorer. Fyra av dessa är sedan tidigare miljösamordnare i SÖDRAs skogsregioner och de andra har antingen mångårig erfarenhet av att göra gröna skogsbruksplaner eller annat miljöarbete i SÖDRAs fältorganisation. - Vi börjar nu utbilda vår egen fältpersonal till skogsrevisorer. De ska sedan genom stickprovskontroller följa upp hur certifieringsavtalen följs, säger SÖDRAs ekolog Gustaf Aulén. SÖDRAs skogscertifiering ingår som en del i företagets arbete med miljöstyrningssystemet EMAS. Detta innebär att de certifierade fastigheterna även kommer att bli föremål för extern kontroll. - Den externa revisionen går ut på att bedöma om vår interna kontroll och våra uppföljningssystem är väl fungerande och trovärdiga, säger Gustaf Aulén. Den externa revisionen blir därmed ett kvitto både på hur vårt certifieringsarbete fungerar och på hur bra vi är på att följa upp det arbetet. Ytterligare upplysningar lämnas av skogsvårdschef Jan-Åke Lundén, tel 0470 - 890 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar