Stort intresse för SÖDRAs konst- och fototävling

Stort intresse för SÖDRAs konst- och fototävling 170 konstnärer och fotografer från hela landet har anmält sitt intresse att delta i den konst- och fototävling som skogskoncernen SÖDRA utlyst kring sitt massabruk i Mönsterås. - Det här är en unik tävling och därför är det naturligt att intresset är stort, säger ordföranden i konstjuryn, Thomas Hedrén. Att företag och institutioner utlyser tävlingar när det gäller exempelvis utsmyckningar är något som man framför allt inom konstnärskollektivet är ganska van vid. Men att i en helt öppen tävling utan förbehåll inbjuda bildskapare att ge nya dimensioner åt en stor industri är något som inte gjorts förut. - Det här är en mycket intressant uppgift och jag förstår att intresset från både konstnärer och fotografer är stort, säger Thomas Hedrén, som är intendent vid Växjö Konsthall och kommer att fungera som ordförande i den jury som ska utse vinnarna i kategorin bildkonst. I dag och i morgon hålls inledande informationsmöten vid Mönsterås Bruk, då de anmälda konstnärerna och fotograferna får tillfälle att göra en första rundvandring på bruket och få mer information om tävlingen. Under några veckor i februari och mars kommer bruket sedan att vara en öppen skådeplats för ganska ovanliga besökare. Under denna period är det nämligen fritt för varje deltagande konstnär och fotograf att boka sin tid för att gå runt på bruket och söka sina personliga motiv. Av säkerhetsskäl begränsas dock friheten något av en guide som måste finnas i konstnärens/fotografens närhet. - Vi ser fram emot dessa besök, som vi tror kommer att upplevas som stimulerande också för våra anställda, säger Ulf Johansson, platschef vid Mönsterås Bruk. - Det här är en kultursatsning som vi hoppas ska ge stort utbyte både för tävlingsdeltagarna, våra anställda och allmänheten. Sista inlämningsdag för de deltagande bidragen blir den 14 april och prisutdelningen kommer att äga rum den 10 maj. Förstapriset i vardera tävlingskategori blir 50 000 kronor. Både de belönade bidragen och ett urval av de andra kommer sedan att ställas ut både lokalt, regionalt och på riksnivå. - Med ett så omfattande antal deltagare har vi anledning att tro att materialet kommer att bli intressant också långt borta från Mönsterås, säger Thomas Hedrén. Efter överenskommelse med upphovsmännen kommer SÖDRA också att använda en del av bidragen i trycksaker av olika slag. ..................................... För ytterligare information: Thomas Hedrén, 0470 - 41462, 070 - 6713307 Ulf Johansson, 0499 - 15000, 070 - 5952840 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar