Två miljöpris till SÖDRA

Två miljöpris till SÖDRA Långsiktigt miljöarbete i skogen och pionjärverksamhet när det gäller miljö- förbättringar inom sjötransportverksamheten har gett skogskoncernen SÖDRA två prestigefyllda miljöutmärkelser. I dag delas dessa och flera europeiska miljöpris ut av kung Carl XVI Gustaf. Det handlar om den svenska uttagningen till de Europeiska miljöprisen, The European Environment Awards, som instiftades under det europeiska miljöåret 1987 på initiativ av EU-kommissionen och FNs miljöorgan UNEP för att stimulera utvecklingen av framgångsrikt industriellt miljöarbete som bidrar till en hållbar utveckling. De svenska pristagarna utses av Miljöstyrningsrådet i samarbete med Miljödepartementet och Industriförbundet. SÖDRAs pristagare finns i klassen The Management Award for Sustainable Development. Detta pris uppmärksammar betydelsen av att en verksamhet leds rationellt så att dess miljöprestanda därmed ständigt kan förbättras. Här betonas också näringslivets allt större behov av dialog med sina intressenter samt att också inkludera ett socialt ansvar i miljöarbetet. Södra Skog får första priset i denna klass för sitt breda och långsiktiga miljöarbete. Södra Shipping har i samma klass tilldelats ett hedersomnämnande för sin övergång till lågsvavlig olja och införande av katalysatorrening i sina lastfartyg. Utdelningen av De Europeiska Miljöprisen 2000 sker i dag, tisdag, vid en ceremoni i Industrihuset i Stockholm och prisutdelare är alltså Hans Majestät Konungen. SÖDRA-koncernens skogsdivision Södra Skog får första priset i sin klass för, som juryn motiverar det, "en stor bredd och långsiktighet i miljöarbetet, baserad på en väl förankrad vision i hela organisationen om arbetets betydelse för ett hållbart skogsbruk, som bland annat innehåller ett stort engagemang för etablerande av en internationell standard för skogscertifiering avpassad för mer småskaligt skogsbruk samt för ett förebyggande arbete via gröna skogsbruksplaner och grönt körkort för skogsarbetare". Även Södra Shipping, som svarar för SÖDRA-koncernens transporter av pappers- massa och sågade trävaror, belönas alltså vid prisceremonin i dag. Transportbolaget får ett hedersomnämnande för "ett mycket lovvärt initiativ att på frivillig grund och med egna arbetsinsatser övergå till lågsvavlig olja i företagets lastfartyg samt att vara pionjärer i införande av katalysatorrening i lastfartyg för att påtagligt minska föroreningsutsläpp till luft". Även detta hedersomnämnande delas alltså ut i klassen The Management Award for Sustainable Development. Genom sitt förstapris blir Södra Skog Sveriges kandidat i sin klass när motsvarande tävling genomförs på Europanivå nästa år - The European Environment Awards 2000. ..................................... Upplysningar: Jan-Åke Lundén, skogsvårdschef, och Jan Gyllén, vd Södra Shipping, båda tel 0470 - 89 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Prenumerera

Dokument & länkar