Den västerländska moderniteten, anarki och kaos och Sydeuropa i kris – Tankeverket i maj

Samtalsserien Tankeverket anordnar tre kvällar under maj månad. Den 9 maj föreläser Walter Mignolo om den västerländska moderniteten. Den 21 maj gästar författaren och feministteoretikern Jack Halberstam för att samtala om queeranarkism kopplat till sin bok ”Gaga Feminism”. Och den 27 maj är det sociologen Boaventura de Sousa Santos som för ett samtal kring temat Sydeuropa – kris och motstånd.

Tankeverket arrangerar tillsammans med Södra Teatern föreläsningar inom politisk teori och praktik.

Tankeverket den 9 maj – Den västerländska modernitetens mörka sida
Den argentinska språkvetaren Walter Mignolo tar i sin föreläsning utgångspunkt i filosofen Hegels verk ”Andens fenomenologi” (1807) och hans lektioner i Historiefilosofi (givna på 1820-talet). Därigenom kommer han att hävda att Hegels stora berättelse om den västerländska civilisationens skapelse, omvandling och spridning ser sitt slut. Avslutet på denna berättelse kan förläggas till Bandungkonferensen 1955 – där målsättningen var att förena utvecklingsländer i Asien och Afrika för att skapa en motvikt mot den tidens supermakter. Då slog den indonesiska presidenten Sukarno fast att detta var den första internationella konferensen för icke-vita människor i mänsklighetens historia. Från Bandungkonferensen utgick två riktningar, två avlänkande strategier: Avvästernisering och dekolonialitet.

Enligt Walter Mignolo förklarar dessa inte bara de välbekanta kamperna för avkolonisering under senare delen av 1900-talet, utan också Asiens ”återkomst” på den globala scenen. Det förflutna som Hegel förlade till Kina muterade in i nuet och till en ”re-orientering” av framtiden.

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Walter Mignolo och kvällens moderator, författaren Patricia Lorenzoni.

Tankeverket den 21 maj - Going Gata: Anarki och kaos
Den amerikanska queerteoretikern Jack Halberstam vill under föreläsningen bygga vidare på några idéer från sin senaste bok ”Gaga Feminism”, som behandlar den nya tidens feminism. Detta för att börja utveckla en teori om queeranarkism med utgångspunkt i ett nytt besläktat projekt med titeln ”The Wild”, i syfte att väva ihop en berättelse om framväxande livsformer genom de glimtar vi får av den i populärkultur och subkulturell produktion.

Målet är att lära sig läsa hur samtida skiftningar i innebörden av sexualitet och genus hänger samman med andra skiftningar och förändringar i kulturen över lag. Och där merparten av den populärvetenskapliga och journalistiska litteraturen om dessa förändringar i släktskap, levnadssätt, socialt liv och könade relationer är fastlåst i projektet att rädda och återupprätta livet såsom vi känner det. ”Gaga” Feminism har inte som syfte att rädda äktenskapet, familjen eller den kroppsliga läsbarheten, utan att begrava dem.

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Jack Halberstam och kvällens moderator Ulrika Dahl.

Tankeverket den 27 maj - Sydeuropa: Kris och motstånd
Sociologen Boaventura de Sousa Santos är professor vid University of Coimbra i Portugal och har undervisat vid Yale, Wisconsin-Madison Law School och University of Warwick. Han är aktiv i den globaliseringskritiska årliga konferensen World Social Forum och har skrivit en rad publikationer om mänskliga rättigheter, sociologi och demokrati. Under denna kväll kommer han att föreläsa under rubriken ”Sydeuropa: Kris och motstånd”.

Tankeverket
Tankeverket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

Fakta Tankeverket - Den västerländska modernitetens mörka sida
Kägelbanan, Södra Teatern, den 9 maj, 19.00.
Med: Walter Mignolo och moderator Patricia Lorenzoni

Fakta Tankeverket - Going Gata: Anarki och kaos
Kägelbanan, Södra Teatern, den 21 maj, 19.00.
Med: Jack Halberstam och moderator Urika Dahl

Fakta Tankeverket - Sydeuropa: Kris och motstånd
Kägelbanan, Södra Teatern, den 27 maj, kl 19.00
Med: Boaventura de Sousa Santos

Presskontakt:
Adrian Hörnquist, adrian.hornquist@sodrateatern.com eller 070-637 59 78

Södra Teatern är en del av Riksteatern och Sveriges internationella scen för musik, teater och debatt. Hela Södra Teaterns program hittar du på www.sodrateatern.com Pressbilder och pressmeddelanden finns på http://sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/

Taggar:

Om oss

Södra Teatern och Mosebacke är ett av Stockholms äldsta och mest mytomspunna kulturetablissemang som skapar gränsöverskridande upplevelser till alla som välkomnar alla. Vi presenterar ett brett utbud av inkluderande, samtida kultur inom scenkonst, konserter, klubbar, mat och dryck samt möten och event.

Prenumerera

Media

Media